Soihtu rakentaa uudenlaisia asuinympäristöjä

Rakennutamme ja vuokraamme asuntoja ja kehitämme niiden yhteyteen tiloja ja toimintoja, jotka edesauttavat asukkaidemme palautumista ja elinikäistä oppimista. Tämä yksilöllistä yhteisöllisyyttä tukeva asumisen konsepti auttaa pitämään kaupungin elävänä ja vetovoimaisena myös tulevina vuosikymmeninä.

JYYn liiketoiminta on nyt Soihtu

Soihtu on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn omistama liiketoimintakokonaisuus.

Kestävää asumista

Me Soihdussa huolehdimme asunnoista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Haluamme kehittää asumisen laatua yhdessä asukkaidemme kanssa, kuunnellen ja keskustellen. Osallistuminen ja osallistaminen on osa toimintatapojamme.

Ravintola Ilokivi on osa Soihtua

Legendaarisella ravintola Ilokivellä on kaksi puolta. Asiakkaidemme arjessa keskeisessä roolissa on talon yläkerran lounasravintola. Ilokiven alakerran tapahtumatila, uudelta nimeltään Ilokivi Venue, tarjoaa hyvät puitteet tapahtumille.

Soihtu Kiinteistöhuolto tuntee kohteensa

Laadukkaan ylläpidon tehtävä on säilyttää kiinteistöjemme arvo tuleville sukupolville. Oma kiinteistöhuolto on meille strateginen valinta.


Rakennuttaminen ja aluekehitys

Soihtu kehittää kokonaisia palveluympäristöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Luomme edellytykset yhteisöllisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Aluekehityksen keskiössä ovat hyvinvoivat asukkaat, monipuolinen asumisen tarjonta sekä toimivat ja monipuoliset arkea sujuvoittavat palvelut. Haluamme olla aktiivisia kokonaisten kaupunginosien kehittäjiä.

Erikoisosaamistamme aluekehittäjinä on asukkaiden, esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden, osallistaminen. Haluamme, että asiakkamme ääni tulee kuuluviin suunnittelun ja kehitystyön jokaisessa vaiheessa. Haluamme olla asiakasymmärryksessämme toimialamme huippuja. Teetämme säännöllisesti tutkimuksia ja toimimme yhteistyökumppanina muiden organisaatioiden teettämissä tutkimuksissa sekä opinnäytetöissä. Hankkeissa ja osahankkeissa kuullaan asiakkaita jokaisessa soveltuvassa kohdassa.

Käynnissä olevat kehityshankkeemme:

Kortepohjan kaupunginosa

Soihtu hallinnoi Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosassa merkittävää kiinteistöomaisuutta. Soihdun investoinnit Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämiseen kehittävät koko 10 000 asukkaan kaupunginosan viihtyisyyttä ja palveluita.

Rakennamme Kortepohjassa uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka edistää ihmisten arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Teemme yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien, palvelutuottajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa koko Kortepohjan vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi.

Korttelikylä nousee Mäki-Mattiin

Soihtu Korttelikylä on uudentyyppinen kiinteistökehityshanke. Se on ensimmäinen hanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:n kanssa.

Korttelikylän rakentaminen monipuolistaa ja tiivistää Jyväskylän keskusta-alueen kaupunkirakennetta ja parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta Jyväskylän kampusalueiden läheisyydessä.

Strategiansa mukaisesti Soihtu tähtää kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen. Korttelikylän kohde esimerkiksi toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan.


Organisaatio

Soihtu on Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan omistama liiketoimintakokonaisuus. Sen tehtävä on tukea ja täydentää ylioppilaskunnan ydintoimintaa huolehtimalla kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja kasvusta.

Soihdun arvot ja strategia

Toimintaamme ohjaa vahvaan arvopohjaan nojautuva strategia.

Talouden tunnuslukuja

Rakennamme liiketoimintamme kestävälle pohjalle, jotta se voi tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme vielä vuosikymmenten päästä.

Soihdun tarina

Kuinka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta tuli merkittävä jyväskyläläinen kiinteistökehittäjä?


Ladattavat materiaalit ja julkaisut

Liiketoimintamme vuosikertomus, strategiamme esittely ja muut tuottamamme julkaisut löytyvät täältä.

Vuosikertomus 2019 on julkaistu!

Vuoden 2019 tunnusluvut ja JYYn liiketoiminnan tärkeimmät kehityshankkeet on julkaistu JYYn liiketoiminnan vuosikertomuksessa!

Elämisen uusi aika -strategia

Soihdun liiketoimintaa ohjaa strategia, johon voit tutustua tarkemmin Strategia-sivullamme.

Kortepohjan kaupunginosasuunnitelma

Soihtu (JYY) on Jyväskylän kaupungin yhteistyökumppani Kortepohjan aluekehityksessä.