Ihmisiä lumisateessa Kortepohjan ylioppilaskylän keskusrakennus Rentukan edustalla

Soihdun strategia ja arvot

JYYn liiketoimintakokonaisuus Soihtu tukee ja täydentää ylioppilaskunnan ydintoimintaa. Rahoitamme JYYn peruspalveluita, tuotamme kohtuuhintaisia asuntoja ja lisäämme opiskelijan hyvinvointia muilla palveluilla.

Soihdun työ vastaa muuttuneen maailman tarpeisiin

Soihdun omistaja, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY, ohjaa Soihtua strategialla. Strategia varmistaa, että Soihdun työllä on päämäärä.

Muuttunut maailma ympärillämme vaatii myös meiltä sopeutumista uusiin tilanteisiin. Opiskelijoiden omistama Soihtu erottautuu muuttuneessakin maailmassa laadukkailla palveluilla, kylämäisillä asuinympäristöillä ja kestävällä arvopohjalla.

Noudatamme ilmastotoimissamme JYYn asettamia tavoitteita ja olemme selvittäneet myös luontojalanjälkemme.

Visiomme: Suomen parhaat elämisen ympäristöt – kestävää ja yhteisöllistä arkea ja juhlaa

Asiakkaamme tuntevat meidät sujuvan, hyvinvoivan ja merkityksellisen elämän ympäristöistä. Palvelumme tukevat opiskelijan arkea: asumista, ruokailua, juhlaa ja palautumista.

Opinkivi-rakennus Seminaarinmäellä puiden ympäröimänä, Ruusupuiston puolelta katsottuna

Ympäristön ja tulevaisuuden puolella

Haluamme vaikuttaa koko ympäröivään yhteiskuntaan kehittämällä kestävämpiä toimintatapoja ja torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Toimimalla vastuullisesti näyttämme esimerkkiä muille Keski-Suomen toimijoille.

Olemme jo toteuttaneet ilmastotekoja kaikilla liiketoiminnan osa-alueillamme JYYn ilmastotiekartan ohjaamina. Voimme auttaa asiakkaitamme luontoa säästävässä elämäntavassa tarjoamalla mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin arjessa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat osa toimintakulttuuriamme

Kuuntelemme asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita ja ideoita – synnytämme uutta yhteistyössä ja yhteistyöllä. Luomme uudenlaisia kaupunkiympäristöjä, joissa lähtökohtana ei ole rakennus eikä tila, vaan ihmiset ja yhteisöllinen toiminta.

Yhdistelemällä ihmisiä, toimijoita ja toimintoja uudella tavalla luomme uudentyyppisiä sisältöjä ja toimintakulttuuria.


Toimintaamme ohjaavat kestävät arvot

Soihdun arvot on johdettu ylioppilaskunnan perustoiminnan arvoista.

Yhteisöllisyys

Rakennamme yhteisöllisiä kaupunkitiloja luomalla palveluratkaisuja, joissa yhteisöt syntyvät, kehittyvät ja voivat hyvin. Toimimme aina yhdessä, yhteisten
suurten unelmiemme saavuttamiseksi.

Hyvä elämä

Teemme työtämme, jotta arki olisi sujuvaa, yhteisöllistä, aktiivista, energisoivaa ja palauttavaa.

Hetkessä

Seuraamme aikaamme ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Tunnemme asiakkaamme,  toimialamme ja niihin vaikuttavat trendit. Kokeilukulttuuri ja rohkeus muutokseen ovat meille osa arkea.

Kestävä kehitys

Sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttäminen on meille tärkeää.  Tunnistamme, että toimillamme voimme aktiivisesti vaikuttaa huomisen hyvinvointiin.