Soihdun strategia ja arvot

JYYn liiketoimintakokonaisuus Soihtu tukee ja täydentää ylioppilaskunnan ydintoimintaa. Rahoitamme JYYn peruspalveluita, tuotamme kohtuuhintaisia asuntoja ja sujuvoitamme opiskelijan arkea muilla palveluilla.

Soihdun työ vastaa muuttuneen maailman tarpeisiin

Soihdun taustalla toimiva Jyvöskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ohjaa Soihtua strategialla. Strategia varmistaa, että Soihdun työllä on päämäärä: vaikka kilpailutilanne Jyväskylän asuntomarkkinoilla tiukkenee ja digitalisaatio muuttaa maailmaa, Soihtu erottautuu laadukkailla palveluilla, elinikäistä oppimista tukevilla asuinympäristöillä ja kestävällä arvopohjalla. Tavoitteemme on olla päivittäisessä työssämme hiilineutraaleja v. 2025 mennessä.

Visiomme: Soihtu tuottaa maailman parhaat elämänmittaisen oppimisen ympäristöt.

Elämisen uusi aika on syntynyt. Sujuva, hyvinvoiva ja merkityksellinen elämisen ja oppimisen aika, jossa sekä ympäristö että yhteisöllinen toimintakulttuuri aktivoi, energisoi ja palauttaa.

Sitoudumme kehittämään aktiivisesti elämisen innovaatioita.

Olemme kaupunkiympäristöjen ja asumisen toimintakulttuurin kehittäjä – innovatiivinen elämänmittaisen oppimisen ympäristöjen uudistaja.

Kehitämme parempaa arjen ympäristöä tarjoamalla elämänmittaisen oppimisen ympärille palveluratkaisuja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, arjen sujuvuutta ja hyvinvointia sekä kaupungin
vetovoimaa ja elinvoimaa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat merkityksellinen osa toimintakulttuuriamme.

Kuuntelemme asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita ja ideoita – synnytämme uutta yhteistyössä ja yhteistyöllä. Luomme uudenlaisia kaupunkiympäristöjä, joissa lähtökohtana ei ole rakennus eikä tila, vaan ihmiset ja yhteisöllinen toiminta.

Yhdistelemällä ihmisiä, toimijoita ja toimintoja uudella tavalla luomme uudentyyppisiä sisältöjä ja toimintakulttuuria.

Uskomme, että keskittymällä ihmisiin elävöitämme toiminta- ja yhteisökulttuuria, joka juurruttaa ja sitouttaa ympäristöön ja vahvistaa sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia.

Elämisen uusi aika: Soihdun strategia 2019-2022

Toimintaamme ohjaavat kestävät arvot

Soihdun arvot on johdettu ylioppilaskunnan perustoiminnan arvoista.

Yhteisöllisyys

Rakennamme yhteisöllisiä kaupunkitiloja luomalla palveluratkaisuja, joissa yhteisöt syntyvät, kehittyvät ja voivat hyvin. Toimimme aina yhdessä, yhteisten
suurten unelmiemme saavuttamiseksi.

Hyvä elämä

Teemme työtämme, jotta arki olisi sujuvaa, yhteisöllistä, aktiivista, energisoivaa ja palauttavaa.

Hetkessä

Seuraamme aikaamme ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Tunnemme asiakkaamme,  toimialamme ja niihin vaikuttavat trendit. Kokeilukulttuuri ja rohkeus muutokseen ovat meille osa arkea.

Kestävä kehitys

Sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttäminen on meille tärkeää.  Tunnistamme, että toimillamme voimme aktiivisesti vaikuttaa huomisen hyvinvointiin.