Rakennuttaminen ja aluekehityshankkeet

Soihtu kehittää kokonaisia palveluympäristöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Soihtu kehittää palveluita ja kaupunginosia asukkaiden kanssa

Aluekehityksen keskiössä ovat hyvinvoivat asukkaat, monipuolinen asumisen tarjonta sekä toimivat ja monipuoliset arkea sujuvoittavat palvelut. Haluamme olla aktiivisia kokonaisten kaupunginosien kehittäjiä.

Tornitalojen peruskorjaus on ilmasto- ja kulttuuriteko

JYY on toiminut edelläkävijänä Kortepohjan kaupunginosan rakentamisessa alusta saakka. 1960-1970-luvuilla pystytetyt A-E-tornitalot ovat nykyisin yksi alueen maakunnallisesti tunnistetuista kulttuurihistoriallisista maamerkeistä, ja ne on suojeltu asemakaavassa kokonaisuutena.

Näin Tornitalojen peruskorjaus vaikutti Ylioppilaskylään

Lisää Rentukka-talosta JYYn verkkosivustolla

Korttelikylä valmistuu Mäki-Mattiin

Soihtu Korttelikylä on uudentyyppinen kiinteistökehityshanke. Se on ensimmäinen hanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:in kanssa.

Strategiansa mukaisesti Soihtu tähtää kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen. Korttelikylän kohde esimerkiksi toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan.

Soihtu Korttelikylän uudishanke lukuina

Kortepohjan kaupunginosa

Soihtu hallinnoi Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosassa merkittävää kiinteistöomaisuutta. Investointimme Kortepohjan ylioppilaskylässä lisäävät koko kaupunginosan viihtyisyyttä ja palveluita.

Teemme yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien, palvelutuottajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Tavoitteenamme on luoda alueelle pitovoimaa ja vetovoimaa koko kaupunginosan parhaaksi.

Kortepohjan tornitalojen A-E peruskorjaus 2017-2022

  • A-talo 2017-2018
  • B-talo 2018-2019
  • C-talo 2019-2020
  • D-talo 2020-2021
  • E-talo 2021-2022, 145 yksiötä, joista 40 kalustettuna vuokrattavaa

A-D -talojen peruskorjausten päätoteuttajana toimi YIT.

E-talon peruskorjauksen päätoteuttajana toimi Rakennus Kaseva.

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalojen A-E peruskorjaus

Vuosina 2017-2022 Kortepohjan ylioppilaskylässä toteutettiin merkittävä rakennushanke. Tornitalot peruskorjattiin yksi kerrallaan vastaamaan nykyaikaisen asuinrakentamisen vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteydessä rakenteet, järjestelmät ja kalusteet nykyaikaistettiin perusteellisesti. Talojen energiankulutus pieneni merkittävästi, ja hanke sai myös Vihreää rahoitusta Kuntarahoitukselta. Peruskorjausten yhteydessä syntyneet yhteisöpalvelut, kuten v. 2018 valmistunut Rentukka-talo, hakevat vertaistaan suomalaisen opiskelija-asumisen kentällä.

Kortepohjan ylioppilaskylän piha-alueet uudistuivat

Tornitalojen hankkeen yhteydessä saatiin valmiiksi laaja piha-alueiden uudistus. Ylioppilaskylän sisääntuloväylän ajoreitit selkeytettiin ja opasteita lisättiin. Piha-alueen viihtyisyyttä on kehitetty tuomalla alueelle runsaasti istutuksia ja uusia toiminnallisuuksia. Polkupyörien turvallisen säilyttämisen mahdollistamiseksi on rakennettu katoksellisia pyörävarastoja ja lisätty runkolukittavan ulkosäilytyksen mahdollistavia telineitä.

Takaisin sivun yläosaan

Soihtu Korttelikylän uudishanke

  • aikataulu: 12/2020 – 6/2022
  • 2 asuintaloa (talokirjaimet D-E)
  • asuntoja: 158 kpl (142 yksiötä ja 16 kaksiota)
  • päätoteuttaja: Pohjola Rakennus Oy Suomi
Soihtu Korttelikylä building in Nuuskakuja, Jyväskylä

Soihtu Korttelikylä – uudishanke Mäki-Matin kaupunginosassa

Korttelin alueella on yhä käynnissä laajasti ympäristöön heijastuva rakennustyö, kun KOASin rakennusurakka etenee omassa aikataulussaan. Vaiheistuksen mukaan KOASin hankkeeseen kuuluvien talojen ennakoitu valmistuminen sijoittuu joulukuulle 2022 (2 rakennusta) ja maaliskuulle 2023 (1 rakennus). Alueen asukkaita pyydetään ottamaan huomioon työmaan vaikutus kulkureitteihin ja noudattamaan huolellisuutta sekä urakoitsijan ohjeita liikkuessaan Korttelikylän alueella.

Koko korttelia on suunniteltu osin yhteistyössä ja Soihtu ja KOAS toteuttavat kortteliin yhteiset yhteistilat. Molempien toimijoiden asukkaat pääsevät hyötymään laadukkaasti ja monipuolisesti toteutetuista opiskelua ja opiskelijaelämää mahdollistavista tiloista oman nykyaikaisen asuntonsa lisäksi.

Korttelikylän rakentaminen monipuolistaa ja tiivistää Jyväskylän keskusta-alueen kaupunkirakennetta ja parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta Jyväskylän kampusalueiden läheisyydessä.

Takaisin sivun yläosaan

Artikkelimme aluekehityksestä

Kortepohjan asuinalueilta 10.3. Rentukassa

, , / 3.3.2022

Jyväskylän kaupungin järjestämät asuinalueillat ovat asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä keskusteluhetkiä, joissa aiheina ovat paikalliset asiat. Torstaina 10.3.2022. klo 18.00-20.00 järjestettävässä…

Soihdulla valmistuu kaksi isoa rakennushanketta kesällä 2022

, , , , / 10.2.2022

Soihdulla on parhaillaan käynnissä kaksi rakennushanketta: ylioppilaskylän E-talon peruskorjaushanke ja Soihtu Korttelikylän uudiskohde Mäki-Matissa. Kohteet valmistuvat kesällä 2022 ja niihin on yhteinen hakuaika huhtikuussa.

Soihtu edesauttamassa opiskelijoiden juurtumista Jyväskylään

, , , , / 25.11.2021

Jyväskylä on kasvava kaupunkikeskus, jonne moni opiskelija haluaisi jäädä. Soihtu kehittää Korttelikylää jatkuvasti ja on mukana myös Kortepohjan keskustan ja asumisvaihtoehtojen kehittämisessä, jotta opiskelijoilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä Jyväskylään opintojen jälkeenkin.