Rakennuttaminen ja aluekehityshankkeet

Soihtu kehittää kokonaisia palveluympäristöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Soihtu kehittää palveluita ja kaupunginosia asukkaiden kanssa

Aluekehityksen keskiössä ovat hyvinvoivat asukkaat, monipuolinen asumisen tarjonta sekä toimivat ja monipuoliset arkea sujuvoittavat palvelut. Haluamme olla aktiivisia kokonaisten kaupunginosien kehittäjiä.

Käynnissä olevat kehityshankkeet Kortepohjassa ja Mäki-Matissa

Tornitalojen peruskorjaus on ilmasto- ja kulttuuriteko

JYY on toiminut edelläkävijänä Kortepohjan kaupunginosan rakentamisessa alusta saakka. 1960-1970-luvuilla pystytetyt A-E-tornitalot ovat nykyisin yksi alueen maakunnallisesti tunnistetuista kulttuurihistoriallisista maamerkeistä, ja ne on suojeltu asemakaavassa kokonaisuutena.

Vuodesta 2017 alkaen alueella onkin ollut käynnissä merkittävä rakennushanke. Tornitalot peruskorjataan yksi kerrallaan vastaamaan nykyaikaisen asuinrakentamisen vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteydessä rakenteet, järjestelmät ja kalusteet nykyaikaistetaan perusteellisesti. Niiden yhteyteen tuodut palvelut, esimerkiksi Rentukka-talo, hakevat vertaistaan suomalaisen opiskelija-asumisen kentällä.

Näin Tornitalojen peruskorjaus etenee

Korttelikylä nousee Mäki-Mattiin

Soihtu Korttelikylä on uudentyyppinen kiinteistökehityshanke. Se on ensimmäinen hanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:in kanssa.

Korttelikylän rakentaminen monipuolistaa ja tiivistää Jyväskylän keskusta-alueen kaupunkirakennetta ja parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta Jyväskylän kampusalueiden läheisyydessä.

Strategiansa mukaisesti Soihtu tähtää kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen. Korttelikylän kohde esimerkiksi toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan.

Näin Soihtu Korttelikylän uudishanke etenee

Kortepohjan kaupunginosa

Soihtu hallinnoi Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosassa merkittävää kiinteistöomaisuutta. Soihdun investoinnit Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämiseen kehittävät koko 10 000 asukkaan kaupunginosan viihtyisyyttä ja palveluita.

Rakennamme Kortepohjassa uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka edistää ihmisten arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Teemme yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien, palvelutuottajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa koko Kortepohjan vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi.

Kortepohjan päiväkotikoulu

Jyväskylän kaupungin tilapalveluiden rakennushanke näkyy myös Kortepohjan ylioppilaskylän alueella. Tiedotteita päiväkotikoulun etenemisestä löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Soihdun rakennushankkeiden ajankohtaiset kuulumiset

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalojen A-E peruskorjaus

Syyskuu 2021: E-talon peruskorjaus etenee, D-talon peruskorjausurakan istutustyöt valmistuneet

Työmaan purkutyöt etenevät kerroksissa. Maatyöt ovat nyt hetken aikaa tauolla purkutöiden valmistumista odotellessa, jotta piha-alueet saadaan täysin maatöiden käyttöön. Uusina työvaiheina tullaan aloittamaan talotekniikan vaatimia valmisteluita, muuraustöitä sekä lattiavaluvalmisteluita. Purkutyöt vesikatolla ja kerroksissa jatkuvat.

E-talon työmaan urakoitsija on jyväskyläläinen Rakennus Kaseva. E-talo on viides peruskorjattava tornitalo Kortepohjan ylioppilaskylässä ja sen valmistuttua koko eteläinen alue on rakennettu tai peruskorjattu 2000-luvun puolella.

Työmaa-alue on rajattu E-talon peruskorjausurakkaa varten

Työmaa-alueiden suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin alueen toiminta ja kaikkien liikkujien turvallisuus alueella. Soihtu käsittelee säännöllisesti peruskorjauksen päätoteuttajan kanssa alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita, jotka päätoteuttaja huomioi mahdollisimman hyvin. Työmaalla on 30 – 50 työntekijää, ja henkilö- ja tavaraliikenne näkyvät säännöllisesti asukkaille niin Soihdun taloissa kuin muillekin kaupunkilaisille. Kulkureitit voivat välillä muuttua tilapäisesti ja sujuvan liikenteen turvaamiseksi on tarpeen, että kaikki alueella liikkujat muistavat huomioida toisiaan.

Piha-alueiden kehitys

Pala palalta Ylioppilaskylän aluetta saadaan uusittuna asukkaiden käyttöön. Myös uusitut viheralueet saadaan kasvamaan ja tuomaan viihtyisyyttä alueelle vuosikymmeniksi eteenpäin.

E-talon peruskorjaukseen liittyvät työmaa-alueen muutokset vaikuttavat asukkaiden arjessa piha-alueen järjestelyihin ja kulkureitteihin. Aikaisempien peruskorjausten tapaan edessä on puunkaatotyötä E-talon välittömästä ympäristöstä. Varsinaiselta puistoalueelta puita ei kaadeta. E-talon hankkeen yhteydessä tehdään myös istutuksia ja piha-alueen viihtyisyyttä kehitetään. Vuoteen 2022 ajoittuva pihatyövaihe sisältää mm. yli 50 puun ja yli 180 pensaan istutukset.

Pyöräkatos otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä, kun pyöräkatoksen ja E-talon väliset maanrakennustyöt on tehty. 

Takaisin sivun yläosaan

Kortepohjan tornitalojen A-E peruskorjaus

E-talon peruskorjaus:

 • aikataulu 8/2021 – 7/2022
 • asuntoja (yksiöitä) 145kpl
 • Päätoteuttaja: Rakennus Kaseva Oy

A-D -talojen peruskorjaukset:

 • A-talo 2017-2018
 • B-talo 2018-2019
 • C-talo 2019-2020
 • D-talo 2020-2021

Soihtu Korttelikylä – uudishanke Mäki-Matin kaupunginosassa

Syyskuu 2021

Soihtu Korttelikylän kohteessa talojen vesikatot alkavat olla kokonaan valmiit. Julkisivut saavat pian lopullisen ilmeensä, kun toisen talon julkisivumuuraus on jo kokonaan valmis.

Sisäpuolella osa alakerran asunnoista on jo melko pitkälle valmiita. Seinät on maalattu, toisessa talossa myös kaikki alakerran asuntojen kalusteet ovat jo paikoillaan. Myös kylpyhuoneet ovat alakerran asunnoissa jo valmiita, ja kalusteasennukset etenevät kerros kerrokselta ylemmäs. Työt etenevät vaiheittain, ja samaan aikaan käynnissä on erilaisia työvaiheita molemmissa taloissa ja niiden eri kerroksissa.

Koko korttelin alueella on käynnissä laajasti ympäristöön heijastuva rakennustyö, kun myös KOASin rakennusurakka etenee.

Soihtu valmisteli hanketta huolellisesti

Soihtu Korttelikylän pitkään valmistellun asuinkohteen rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2020. Soihtu rakennuttaa Korttelikylään kaksi asuintaloa. Jo kesällä 2020, ennen varsinaista rakentamista, Soihtu osallistui yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa pilaantuneiden maiden puhdistukseen tältä entisen huoltoaseman tontilta. Soihtu oli ollut mukana jo tontin kaavoittamisessa uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2016 Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun esisopimuksen mukaisesti.

Kohde sijaitsee korttelissa, johon myös toinen suuri Keski-Suomen opiskelija-asumisen toimija KOAS rakentaa omat asuintalonsa osin yhtäaikaisesti Soihdun kohteen kanssa. Koko korttelia onkin suunniteltu osin yhteistyössä ja Soihtu ja KOAS toteuttavat kortteliin yhteiset yhteistilat. Molempien toimijoiden asukkaat pääsevät hyötymään laadukkaasti ja monipuolisesti toteutetuista opiskelua ja opiskelijaelämää mahdollistavista tiloista oman nykyaikaisen asuntonsa lisäksi.

Takaisin sivun yläosaan

Soihtu Korttelikylän uudishanke

 • aikataulu: 12/2020 – 6/2022
 • 2 asuintaloa (talokirjaimet D-E)
 • asuntoja: 158 kpl (142 yksiötä ja 16 kaksiota)
 • päätoteuttaja: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Uutiset aluekehityksestä

Soihtu Stay tarjoaa lyhytaikaista majoitusta Kortepohjassa

, , , / 7.7.2021

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistama liiketoimintakokonaisuus Soihtu perustaa uuden Soihtu Stay -palvelun, joka mahdollistaa lyhytaikaisen majoittumisen Kortepohjan ylioppilaskylässä. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, mutta kapasiteetin mukaan asuntoja tarjotaan myös mm. matkailijoille ja matkatyöläisille.

Kortepohjan ylioppilaskylässä peruskorjataan jo viides tornitalo

, , , / 21.6.2021

Soihtu, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistama liiketoimintakokonaisuus, toteuttaa Kortepohjan ylioppilaskylässä viidennen tornitalon peruskorjauksen. Viides peruskorjattava talo, joka tunnetaan nimellä E-talo, sijaitsee Kortepohjan koulun välittömässä läheisyydessä. Toteutuksessa Soihdulle on tärkeää säilyttää Kortepohjan ylioppilaskylän eteläisen alueen rakennuskulttuurinen yhtenäisyys ja samalla parantaa talojen energiatehokkuutta ja pienentää talojen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Kestävän kehityksen mukainen toteutus on Soihdulle arvovalinta. E-talon urakan toteuttaa jyväskyläläinen Rakennus-Kaseva Oy.

Soihdun vuosikertomus 2020 on julkaistu

, , , , / 4.6.2021

JYY-konsernin vuosi 2020 oli haastava taloudellisesta näkökulmasta. Silti vuoden 2020 aikanakin tehtiin uudistuksia, investoitiin ja toimittiin aktiivisesti koronapandemian aiheuttamassa uudenlaisessa toimintaympäristössä. Soihdun vuosikertomus 2020 on toteutettu verkkosisältönä.