Rakennuttaminen ja aluekehityshankkeet

Soihtu kehittää kokonaisia palveluympäristöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Soihtu kehittää palveluita ja kaupunginosia asukkaiden kanssa

Aluekehityksen keskiössä ovat hyvinvoivat asukkaat, monipuolinen asumisen tarjonta sekä toimivat ja monipuoliset arkea sujuvoittavat palvelut. Haluamme olla aktiivisia kokonaisten kaupunginosien kehittäjiä.

Käynnissä olevat kehityshankkeet Kortepohjassa ja Mäki-Matissa

Tornitalojen peruskorjaus on ilmasto- ja kulttuuriteko

JYY on toiminut edelläkävijänä Kortepohjan kaupunginosan rakentamisessa alusta saakka. 1960-1970-luvuilla pystytetyt A-E-tornitalot ovat nykyisin yksi alueen maakunnallisesti tunnistetuista kulttuurihistoriallisista maamerkeistä, ja ne on suojeltu asemakaavassa kokonaisuutena.

Vuodesta 2017 alkaen alueella onkin ollut käynnissä merkittävä rakennushanke. Tornitalot peruskorjataan yksi kerrallaan vastaamaan nykyaikaisen asuinrakentamisen vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteydessä rakenteet, järjestelmät ja kalusteet nykyaikaistetaan perusteellisesti. Niiden yhteyteen tuodut palvelut, esimerkiksi Rentukka-talo, hakevat vertaistaan suomalaisen opiskelija-asumisen kentällä.

Näin Tornitalojen peruskorjaus etenee

Korttelikylä nousee Mäki-Mattiin

Soihtu Korttelikylä on uudentyyppinen kiinteistökehityshanke. Se on ensimmäinen hanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:n kanssa.

Korttelikylän rakentaminen monipuolistaa ja tiivistää Jyväskylän keskusta-alueen kaupunkirakennetta ja parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta Jyväskylän kampusalueiden läheisyydessä.

Strategiansa mukaisesti Soihtu tähtää kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen. Korttelikylän kohde esimerkiksi toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan.

Näin Soihtu Korttelikylän uudishanke etenee

Kortepohjan kaupunginosa

Soihtu hallinnoi Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosassa merkittävää kiinteistöomaisuutta. Soihdun investoinnit Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämiseen kehittävät koko 10 000 asukkaan kaupunginosan viihtyisyyttä ja palveluita.

Rakennamme Kortepohjassa uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka edistää ihmisten arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Teemme yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien, palvelutuottajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa koko Kortepohjan vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi.

Kortepohjan päiväkotikoulu

Jyväskylän kaupungin tilapalveluiden rakennushanke näkyy myös Kortepohjan ylioppilaskylän alueella. Tiedotteita päiväkotikoulun etenemisestä löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Soihdun rakennushankkeiden ajankohtaiset kuulumiset

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalojen A-E peruskorjaus

Huhtikuu 2021: Meneillään on D-talon sisävalmistusvaihe

Tornitalo D:n elokuussa 2020 käynnistynyt peruskorjaus on käynnissä ja etenee parasta aikaa sisävalmistusvaiheessa. Sisävalmistusvaiheen työt alkavat valmistua huhtikuussa 2021 talon yläkerroksista alaspäin edeten. Ulkopuolen työt (maanrakennus, ulkopuolen maalaus- ja saumaustyöt) jatkuvat keväällä ilmojen lämmettyä. Maaurakoitsija työskentelee talon eteläpuolella. Työmaan rakennushissi saadaan purettua huhtikuun viimeisellä neljänneksellä.

Työmaa-alue säilyy nykyisellään – muutoksia heinäkuussa 2021

D-talon työmaa-alue tulee säilymään nykyisenlaisena hankkeen valmistumiseen eli 2021 heinäkuuhun asti. Ennen peruskorjausurakan vastaanottoa työmaa-aidat puretaan D-talon ympäriltä ja muutetaan E-talon peruskorjaustyömaata palveleviksi.

Työmaa-alueiden suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin alueen toiminta ja kaikkien liikkujien turvallisuus alueella. Soihtu käsittelee säännöllisesti peruskorjauksen päätoteuttajan kanssa alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita, jotka päätoteuttaja huomioi mahdollisimman hyvin. Työmaalla on 40 – 50 työntekijää, ja henkilö- ja tavaraliikenne näkyvät säännöllisesti asukkaille niin Soihdun taloissa kuin muillekin kaupunkilaisille. Kulkureitit voivat välillä muuttua tilapäisesti ja sujuvan liikenteen turvaamiseksi on tarpeen, että kaikki alueella liikkujat muistavat huomioida toisiaan.

E-talon työmaan kilpailutus meneillään, käynnistyspäätös edustajiston käsittelyyn toukokuussa 2021

E-talon työmaan urakoitsijan kilpailutus on käynnissä. Suunnitelmat ovat siis käytännössä valmiit ja Soihdun suunnitelmien pohjalta urakoitsijat antavat tarjoukset toteutuksesta. Soihtu käy tarjousten pohjalta neuvottelut ja valitsee hankkeelle toteuttajan, josta viime kädessä JYYn edustajisto tekee valinnan ja hankkeen käynnistyspäätöksen toukokuussa 2021. Töiden on suunniteltu käynnistyvän elokuussa 2021, jolloin D-talo on saatu valmiiksi ja käyttöönotettua.

Piha-alueen kehitys

Pala palalta Ylioppilaskylän aluetta saadaan uusittuna asukkaiden käyttöön. Myös uusitut viheralueet saadaan kasvamaan ja tuomaan viihtyisyyttä alueelle vuosikymmeniksi eteenpäin. Kortepohjan ylioppilaskylän sisääntuloväylän istutustyöt ovat valmistuneet syksyn 2020 aikana ja kevään 2021 aikana alueen opastusta lisätään suunnitelman mukaisesti. Erityisesti kulkureittien merkintöihin kiinnitetään huomiota saadun palautteen perusteella.

Takaisin sivun yläosaan

Kortepohjan tornitalojen A-E peruskorjaus

D-talon peruskorjaus:

 • aikataulu 8/2020 – 7/2021
 • asuntoja (yksiöitä) 149kpl
 • Päätoteuttaja: YIT Suomi Oy

E-talon peruskorjaus:

 • aikataulu 8/2021 – 7/2022
 • asuntoja (yksiöitä) 145kpl
 • Päätoteuttaja: valitaan kevään 2021 aikana

A-C -talojen peruskorjaukset:

 • A-talo 2017-2018
 • B-talo 2018-2019
 • C-talo 2019-2020

Soihtu Korttelikylä – uudishanke Mäki-Matin kaupunginosassa

Huhtikuu 2021

Työt Soihtu Korttelikylän kohteessa ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Talot nousevat kumpikin oman aikataulunsa mukaisesti. Perustukset on saatu tehtyä ja parhaillaan kohteessa on käynnissä betonielementtien asennus. Rakennuksen runko ja ulkoseinät nousevatkin reilu viikko per kerros -vauhdilla, joka muuttaa ympäristöä nopeaan tahtiin. Sisäpuolen töitä aloitetaan seinien sisäpuolella sitä mukaa, kun olosuhteita saadaan järjestettyä mm. betonilattiatöille.

Soihtu valmisteli hanketta huolellisesti

Soihtu Korttelikylän pitkään valmistellun asuinkohteen rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2020. Soihtu rakennuttaa Korttelikylään kaksi asuintaloa. Jo kesällä 2020, ennen varsinaista rakentamista, Soihtu osallistui yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa pilaantuneiden maiden puhdistukseen tältä entisen huoltoaseman tontilta. Soihtu oli ollut mukana jo tontin kaavoittamisessa uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2016 Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun esisopimuksen mukaisesti.

Kohde sijaitsee korttelissa, johon myös toinen suuri Keski-Suomen opiskelija-asumisen toimija KOAS rakentaa omat asuintalonsa osin yhtäaikaisesti Soihdun kohteen kanssa. Koko korttelia onkin suunniteltu osin yhteistyössä ja Soihtu ja KOAS toteuttavat kortteliin yhteiset yhteistilat. Molempien toimijoiden asukkaat pääsevät hyötymään laadukkaasti ja monipuolisesti toteutetuista opiskelua ja opiskelijaelämää mahdollistavista tiloista oman nykyaikaisen asuntonsa lisäksi.

Takaisin sivun yläosaan

Soihtu Korttelikylän uudishanke

 • aikataulu: 12/2020 – 6/2022
 • 2 asuintaloa (talokirjaimet D-E)
 • asuntoja: 158 kpl (142 yksiötä ja 16 kaksiota)
 • päätoteuttaja: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Uutiset aluekehityksestä

Kortepohjan ylioppilaskylän piha-alueen ajojärjestelyihin täsmennyksiä

, , , / 29.4.2021

Syksyllä 2020 valmistunut Kortepohjan ylioppilaskylän sisääntuloväylän kunnostus muutti totuttuja ajolinjoja Kortepohjan ylioppilaskylän alueella. Tällä hetkellä moottoriajoneuvoilla liikkumista Kortepohjan ylioppilaskylän sisääntuloväylällä, erityisesti C-talon ympäristössä, ohjataan Moottoriajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkein. Merkkien yhteydessä olevat lisäkilvet kuvaavat väylien käyttötarkoitusta.

Huomasitko jo Soihdun rakennushankkeiden oman sivun?

, / 29.3.2021

Olemme koonneet yhdelle sivulle tietoa meneillään olevista rakennustyömaistamme. Lyhyiden hanke-esittelyiden lisäksi sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa hankkeiden kulusta. Sivun alalaidasta löytyvät nostot uusimpiin artikkeleihimme Soihdun aluekehityksestä. Sivu on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

D-talo valmistuu peruskorjauksesta ensi syksyksi

, , , / 12.2.2021

Kortepohjan ylioppilaskylän viidestä ns. tornitaloista peruskorjataan parhaillaan neljättä taloa, D-taloa. Rakennus tulee olemaan valmis vastaanottamaan uudet asukkaansa tämän vuoden elokuussa. D-talon asunnot ovat olleet tähän asti…