Rakennuttaminen ja aluekehityshankkeet

Soihtu kehittää kokonaisia palveluympäristöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Soihtu kehittää palveluita ja kaupunginosia asukkaiden kanssa

Aluekehityksen keskiössä ovat hyvinvoivat asukkaat, monipuolinen asumisen tarjonta sekä toimivat ja monipuoliset arkea sujuvoittavat palvelut. Haluamme olla aktiivisia kokonaisten kaupunginosien kehittäjiä.

Käynnissä olevat kehityshankkeet Kortepohjassa ja Mäki-Matissa

Tornitalojen peruskorjaus on ilmasto- ja kulttuuriteko

JYY on toiminut edelläkävijänä Kortepohjan kaupunginosan rakentamisessa alusta saakka. 1960-1970-luvuilla pystytetyt A-E-tornitalot ovat nykyisin yksi alueen maakunnallisesti tunnistetuista kulttuurihistoriallisista maamerkeistä, ja ne on suojeltu asemakaavassa kokonaisuutena.

Vuosina 2017-2022 Kortepohjan ylioppilaskylässä toteutettiin merkittävä rakennushanke. Tornitalot peruskorjattiin yksi kerrallaan vastaamaan nykyaikaisen asuinrakentamisen vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteydessä rakenteet, järjestelmät ja kalusteet nykyaikaistettiin perusteellisesti. Hankkeen yhteydessä syntyneet yhteisöpalvelut, kuten v. 2018 valmistunut Rentukka-talo, hakevat vertaistaan suomalaisen opiskelija-asumisen kentällä.

Näin Tornitalojen peruskorjaus etenee

Lisää Rentukka-talosta JYYn verkkosivustolla

Korttelikylä nousee Mäki-Mattiin

Soihtu Korttelikylä on uudentyyppinen kiinteistökehityshanke. Se on ensimmäinen hanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:in kanssa.

Korttelikylän rakentaminen monipuolistaa ja tiivistää Jyväskylän keskusta-alueen kaupunkirakennetta ja parantaa vuokra-asuntojen saatavuutta Jyväskylän kampusalueiden läheisyydessä.

Strategiansa mukaisesti Soihtu tähtää kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen. Korttelikylän kohde esimerkiksi toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan.

Näin Soihtu Korttelikylän uudishanke etenee

Kortepohjan kaupunginosa

Soihtu hallinnoi Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosassa merkittävää kiinteistöomaisuutta. Soihdun investoinnit Kortepohjan ylioppilaskylän kehittämiseen kehittävät koko 10 000 asukkaan kaupunginosan viihtyisyyttä ja palveluita.

Rakennamme Kortepohjassa uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka edistää ihmisten arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Teemme yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien, palvelutuottajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa koko Kortepohjan vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi.

Kortepohjan päiväkotikoulu

Jyväskylän kaupungin tilapalveluiden rakennushanke näkyy myös Kortepohjan ylioppilaskylän alueella. Tiedotteita päiväkotikoulun etenemisestä löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Soihdun rakennushankkeiden ajankohtaiset kuulumiset

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalojen A-E peruskorjaus

E-talon peruskorjaus on valmis – elokuu 2022

E-talo on otettu vastaan heinäkuussa ja asukkaat ovat muuttaneet asuntoihinsa elokuun alusta alkaen. Rakennuksen 145 yksiöstä 40 vuokrataan kalustettuina. Rakennuksen valmistumisen jälkeisiä viimeistelytöitä on tehty vielä piha-alueilla ja kiinteistön yhteisissä tiloissa. Viimeistelyn ennakoidaan valmistuvan elokuun aikana.

E-talon työmaan urakoitsija on jyväskyläläinen Rakennus Kaseva. E-talo on viides peruskorjattava tornitalo Kortepohjan ylioppilaskylässä ja sen valmistuttua koko eteläinen alue on rakennettu tai peruskorjattu 2000-luvun puolella.

Työmaa-alue on rajattu E-talon peruskorjausurakkaa varten

Työmaa-alueiden suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin alueen toiminta ja kaikkien liikkujien turvallisuus alueella. Soihtu käsittelee säännöllisesti peruskorjauksen päätoteuttajan kanssa alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita, jotka päätoteuttaja huomioi mahdollisimman hyvin. Työmaalla on 30 – 50 työntekijää, ja henkilö- ja tavaraliikenne näkyvät säännöllisesti asukkaille niin Soihdun taloissa kuin muillekin kaupunkilaisille. Kulkureitit voivat välillä muuttua tilapäisesti ja sujuvan liikenteen turvaamiseksi on tarpeen, että kaikki alueella liikkujat muistavat huomioida toisiaan.

Piha-alueiden kehitys

Pala palalta ylioppilaskylän aluetta saadaan uusittuna asukkaiden käyttöön. Myös uusitut viheralueet saadaan kasvamaan ja tuomaan viihtyisyyttä alueelle vuosikymmeniksi eteenpäin. Asukkaiden toivoma grillialue on rakentumassa F-talon edustalle syyslukukauden alkuun mennessä palvelemaan Soihdun asukkaiden yhteisöelämää. Elokuussa viimeistellään grillikota käyttöönottoa varten.

E-talon peruskorjaukseen liittyvät työmaa-alueen muutokset vaikuttavat asukkaiden arjessa piha-alueen järjestelyihin ja kulkureitteihin. E-talon hankkeen yhteydessä tehdään runsaasti istutuksia ja piha-alueen viihtyisyyttä kehitetään. Vuoteen 2022 ajoittuva pihatyövaihe sisältää mm. yli 50 puun ja yli 180 pensaan istutukset.

D- ja E-talojen välillä sijaitseva pyöräkatos otetaan käyttöön syyslukukauden alkuun mennessä.

Takaisin sivun yläosaan

Kortepohjan tornitalojen A-E peruskorjaus

E-talon peruskorjaus:

 • aikataulu 8/2021 – 7/2022
 • asuntoja (yksiöitä) 145kpl
 • Päätoteuttaja: Rakennus Kaseva Oy

A-D -talojen peruskorjaukset:

 • A-talo 2017-2018
 • B-talo 2018-2019
 • C-talo 2019-2020
 • D-talo 2020-2021

Soihtu Korttelikylä – uudishanke Mäki-Matin kaupunginosassa

Elokuu 2022

Rakennukset on otettu vastaan urakoitsijalta kesäkuussa 2022. Vastaanotossa rakennusurakoitsija on luovuttanut valmiin kohteen rakennuttajan haltuun, ja vastuu taloista siirtyy niiden omistajalle, JYYlle (Soihtu).

Korttelin alueella on yhä käynnissä laajasti ympäristöön heijastuva rakennustyö, kun myös KOASin rakennusurakka etenee omassa aikataulussaan. Vaiheistuksen mukaan KOASin hankkeeseen kuuluvien talojen ennakoitu valmistuminen sijoittuu joulukuulle 2022 (2 rakennusta) ja maaliskuulle 2023 (1 rakennus). Alueen asukkaita pyydetään ottamaan huomioon työmaan vaikutus kulkureitteihin ja noudattamaan huolellisuutta sekä urakoitsijan ohjeita liikkuessaan Korttelikylän alueella.

Soihtu valmisteli hanketta huolellisesti

Soihtu Korttelikylän pitkään valmistellun asuinkohteen rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2020. Soihtu rakennuttaa Korttelikylään kaksi asuintaloa. Jo kesällä 2020, ennen varsinaista rakentamista, Soihtu osallistui yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa pilaantuneiden maiden puhdistukseen tältä entisen huoltoaseman tontilta. Soihtu oli ollut mukana jo tontin kaavoittamisessa uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2016 Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun esisopimuksen mukaisesti.

Kohde sijaitsee korttelissa, johon myös toinen suuri Keski-Suomen opiskelija-asumisen toimija KOAS rakentaa omat asuintalonsa osin yhtäaikaisesti Soihdun kohteen kanssa. Koko korttelia onkin suunniteltu osin yhteistyössä ja Soihtu ja KOAS toteuttavat kortteliin yhteiset yhteistilat. Molempien toimijoiden asukkaat pääsevät hyötymään laadukkaasti ja monipuolisesti toteutetuista opiskelua ja opiskelijaelämää mahdollistavista tiloista oman nykyaikaisen asuntonsa lisäksi.

Takaisin sivun yläosaan

Soihtu Korttelikylän uudishanke

 • aikataulu: 12/2020 – 6/2022
 • 2 asuintaloa (talokirjaimet D-E)
 • asuntoja: 158 kpl (142 yksiötä ja 16 kaksiota)
 • päätoteuttaja: Pohjola Rakennus Oy Suomi
Soihtu Korttelikylä building in Nuuskakuja, Jyväskylä

Uutiset aluekehityksestä

Kortepohjan asuinalueilta 10.3. Rentukassa

, , / 3.3.2022

Jyväskylän kaupungin järjestämät asuinalueillat ovat asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä keskusteluhetkiä, joissa aiheina ovat paikalliset asiat. Torstaina 10.3.2022. klo 18.00-20.00 järjestettävässä…

Soihdulla valmistuu kaksi isoa rakennushanketta kesällä 2022

, , , , / 10.2.2022

Soihdulla on parhaillaan käynnissä kaksi rakennushanketta: ylioppilaskylän E-talon peruskorjaushanke ja Soihtu Korttelikylän uudiskohde Mäki-Matissa. Kohteet valmistuvat kesällä 2022 ja niihin on yhteinen hakuaika huhtikuussa.

Soihtu edesauttamassa opiskelijoiden juurtumista Jyväskylään

, , , , / 25.11.2021

Jyväskylä on kasvava kaupunkikeskus, jonne moni opiskelija haluaisi jäädä. Soihtu kehittää Korttelikylää jatkuvasti ja on mukana myös Kortepohjan keskustan ja asumisvaihtoehtojen kehittämisessä, jotta opiskelijoilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä Jyväskylään opintojen jälkeenkin.