Kortepohjan ylioppilaskylän tornitaloja ja Rentukka-talo kesällä 2022

Soihdun vuosikertomus 2022

Vuonna 2022 Soihdun tärkeät rakennushankkeet etenivät ja valmistuivat suunnitellusti. Ravintolaliiketoiminnassa päästiin ottamaan askelia kohti uutta normaalia.

Soihdun vuosikertomus 2022

Näistä linkeistä pääset haluamaasi kohtaan sivulla. Voit palata tähän sisällysluetteloon sivulta löytyvistä Takaisin ylös -linkeistä.

Soihdun vuosi 2022 lukuina

Onnistuneita hankkeita haastavana aikana: toimitusjohtaja Timo Lahtinen

Soihdun energiavuosi 2022

Soihtu on onnistunut rakennuttajana: kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen

Korttelikylän kuvagalleria

JYYn taloudellinen tilanne 2022: talousjohtaja Jaakko Pelkonen

Soihdun talouden tunnusluvut 2022

Artikkeleita vuodesta 2022

Soihdun vuosi 2022 lukuina

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana.

Takaisin ylös

Soihdun vuosi 2022: Onnistuneita hankkeita epävarmana aikana  

Teksti: Soihdun toimitusjohtaja Timo Lahtinen

Vuosi 2022 jatkui koronarajoitusten varjossa, mikä vaikutti kielteisesti Ilokiven lounasravintolan ja Venuen toimintaan ja tulokseen. Onneksi kesän aikana rajoitukset purettiin, ja syksyllä Venuen tapahtumaravintolatoiminnan tilanne normalisoitui kahden poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Raaka-ainekustannusten nousu kuitenkin aiheutti Ilokiven lounasravintolan osalta lisää haasteita. 

Soihdun uudet asumiskohteet olivat menestys, ja kaikki kohteet saivat korkean käyttöasteen. Korttelikylään valmistui kesän aikana kaksi uudisrakennuskohdetta ja Ylioppilaskylään E-talon peruskorjaus, joka samalla päätti viime vuosien tornitalojen investointiohjelman. Valitettavasti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat inflaation johdosta ja sähkön (alue)hinnan nousun takia koettiin tavanomaisia suurempia kustannuksia, mikä heijastui korkeampina vuokrina asukkaillemme. Lisäksi kuluttajien luottamusta tulevaan laskivat korkojen nopea nousu ja kuluttajahintojen kasvu, joka oli suurinta 40 vuoteen. Valitettavasti lienee odotettavissa, että vuokrankorotuspaine jatkuu myös tulevina vuosina inflaation ja viitekorkojen pysyessä korkeana. 

Soihtun toimitusjohtaja Timo Lahtinen ikkunan ääressä, taustalla Kortepohjan kaupunginosa
Timo Lahtinen. Kuva: Visual Friday Oy

Soihdun uusi liiketoimintastrategia 

 Vuoden aikana laadittiin uusi liiketoimintastrategia Soihdulle vuosille 2023-2027.  Liiketoimintastrategian laatimiseen osallistuivat aktiivisesti Soihdun lisäksi hallituksen ja liiketoimintajohtokunnan jäsenet. Tällä strategiakaudella Soihdun visiona on luoda Suomen parhaat elämisen ympäristöt.  

Uusi liiketoimintastrategia kertoo osaltaan keinot päästä edellä asetettuun tavoitteeseen.  Samassa yhteydessä haluttiin tuoda uusi liiketoimintastrategia lähemmäksi arkea ja päädyttiin uuteen moderniin johtamisjärjestelmään, joka arkipäiväistää strategian nykyistä paremmin koko Soihdun henkilökunnalle. 

Tällä strategiakaudella Soihdun visiona on luoda Suomen parhaat elämisen ympäristöt.  

Soihdun toimitusjohtaja Timo Lahtinen

Kestävä kehitys ja ilmastotoimet 

Vuoden 2022 aikana Soihtu jatkoi määrätietoista työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom selvitti JYYn hiilijalanjäljen kertomusvuodelta sekä ensi kertaa JYYn historiassa myös luontojalanjäljen. Projektissa saatiin JYYn  käyttöön työkalu, jonka avulla voidaan laskea jatkossa omin voimin hiili- ja luontojalanjälki halutulla syklillä.  

Rakennusten lämmittäminen on yksi suurimmista rakennetun ympäristön päästölähteistä ja siihen kohdistuvat tehokkuustoimet voivatkin olla merkittäviä hiilijalanjälkeä pienentäviä tekijöitä. Kertomusvuoden suurimpana energiatehokkuusinvestointinaan Soihtu aloitti poistoilmalämpöpumppujen asentamisen Vehkakujan kolmeen asuinrakennukseen. Projekti aloitettiin marraskuussa 2022 ja se valmistuu maaliskuussa 2023.  Ravintola Ilokivi haki ja pääsi kertomusvuoden aikana useiden hakijoiden joukosta osaksi Wasteless Food Services in Finland -hanketta, joka tähtää ruokahävikin vähentämiseen suomalaisissa ammattimaisissa ruokapalveluissa.

 Uusia aurinkovoimaloita asennettiin Korttelikylän D- ja E-rakennuksien sekä Ylioppilaskylän H- ja J-rakennuksien katoille. Uusia kohteita tullaan jatkossa vielä tutkimaan potentiaalisille paikoille. 

Takaisin ylös

Soihdun energiankäyttö lukuina

Klikkaa kuvaa nähdäksesi graafin isompana.


Takaisin ylös

Soihtu onnistui rakennuttajana 2022 

Teksti: Soihdun kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen

Soihtu rakensi vilkkaasti alkuvuonna 2022 ja kesällä 2022 valmistui kaksi rakennushanketta: Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalojen peruskorjausketjun viimeinen osa eli E-talon peruskorjaus ja Korttelikylän kaksi kerrostaloa sisältäneen uudiskohteen rakentaminen. Kohteiden valmistuttua vuokrattavaksi saatiin yhteensä 303 uutta tai uudenveroista asuntoa. Soihdun hallinnoimien vuokra-asuntojen määrä nousi lähes 1800:aan. 

Soihdun kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen. Taustalla Soihtu Korttelikylän sisäpihan istutuksia
Kimmo Moilanen. Kuva: Visual Friday Oy

Ylioppilaskylän peruskorjaus: palkittua uudistamista 

Tornitalojen A-E peruskorjaukset ja yhteisötalo Rentukan uudistaminen olivat suuri ponnistus Soihdulle. Vuonna 2017 A-talosta alkanut ja yhden hankkeen vuosivauhdilla edennyt uudistustyö on näkynyt ja kuulunut Kortepohjan ylioppilaskylässä välillä häiriöksi asti.  

Hankkeet ovat näkyneet alueella uudistuksina, jotka on huomannut asukkaidemme lisäksi myös ympäristö. Ylioppilaskylän uudistunutta ilmettä ovat kiitelleet niin kaupunginosan asukkaat kuin Soihdun sidosryhmät Jyväskylässä ja laajemmallakin. 

Loppuvuodesta 2022 saimme tiedon päärahoittajaltamme Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), että Kortepohjan kokonaisvaltainen uudistava perusparannus saa Vuoden parhaat ARA-neliöt 2023 palkinnon. ARA arvosti ennen kaikkea alueen kokonaisvaltaista uudistamista, jossa yksittäisten rakennusten elinkaaren jatkamisen lisäksi koko alueen vetovoimaa saatiin parannettua mm. uudistetun Rentukan myötä sekä ympäristön viihtyisyyttä parantaen. Arvostamme sitä, että palkinnon myöntäjä arvosti ennen kaikkea kokonaisuutta ja sitä pitkäjänteistä työtä, jota Kortepohjan ylioppilaskylässä on vuosien saatossa tehty. 

[Vuoden parhaat ARA-neliöt 2023 palkinnon myöntäjä] ARA arvosti […] alueen kokonaisvaltaista uudistamista, jossa yksittäisten rakennusten elinkaaren jatkamisen lisäksi koko alueen vetovoimaa saatiin parannettua.

Soihdun kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen

Ylioppilaskylässä tekeminen painottuu tulevaisuudessa uudisrakentamiseen. Soihtu aloitti vuoden 2022 aikana Kortepohjan ylioppilaskylään sijoittuvan uuden asuinkohteen, hybridirakennuksen, suunnitelun. Kohteen rakentaminen tulee mahdolliseksi, jos meneillään oleva kaavamuutos hyväksytään ennakoidusti vuoden 2023 aikana.  

Hybridirakennukseksi kutsuttuun uuteen taloon tulee 9-kerroksinen asuinrakennus sekä Keskimaan Sale -päivittäistavarakauppa. Lisäksi asuinrakennuksen kivijalassa on pienempi liiketila esim. ravintolakäyttöön. Uudiskohteen rakentamisen käynnistämistä tavoitellaan vuoden 2023 aikana. Valmistuessaan talo elävöittää Kortepohjan keskustaa ja Kartanonkujan varrelle muodostuvia palveluita, joita kesällä 2022 käyttöönotettu Jyväskylän kaupungin Kortetalo jo kertomusvuoden aikana paransi. 

Käyttöasteet kasvaneet 

Asuntohakemusten suhteen vuosi 2022 oli ennätyksellinen. Soihdun asuntoihin tuli kokonaisuudessaan yli 4100 hakemusta, joka ylittää aiempien vuosien keskiarvon noin tuhannella hakemuksella. Suureen hakemusmäärään vaikutti kaksi valmistunutta kohdetta, joihin tyypillisesti tulee paljon hakemuksia. Sekä Soihtu Korttelikylässä että peruskorjatussa E-talossa käyttöasteet ovatkin iloksemme olleet heti talojen valmistumisesta lähtien käytännössä 100 %. Tämä on ollut erityisen palkitsevaa suuren, koko organisaatiolta erityisponnistuksia vaatineen rakennuttamis- ja asuttamisvaiheen jälkeen. 

Koronapandemian jälkeen myös vaihto-opiskelijat palasivat Soihdun kohteisiin. Vaihto-opiskelijoille kalustettiin uutena tuotteena 40 lisäasuntoa peruskorjatusta E-talosta. Kalustettuna vuokrattava Soihdun yksiö onkin asumisen mukavuutta lisäävä vaihtoehto vaihto-opiskeluvuotta viettävälle opiskelijalle. Yhteensä kalustettuja asuntoja yliopiston ja JAMKin käyttöön on kesästä 2022 alkaen ollut 250 opiskelijalle.  

Kalustetut asunnot mahdollistavat myös lyhytaikaisen majoittumisen eli Soihtu Stay- palvelun tarjoamisen. Soihtu Stayn toimintakausi toteutettiin kesä-elokuussa hyvällä menestyksellä edellisen kesän kokemusten pohjalta. 

Asukastoiminnan aktivoituminen 

Pandemian jälkeen myös asukastoiminta iloksemme elpyi vuoden 2022 edetessä. Jokaiseen Soihdun asuinkohteeseen eli ylioppilaskylälle, Soihtu Vehkakujalle ja Soihtu Korttelikylään muodostui oma asukastoimikunta, joka toimii linkkinä asukkaiden ja vuokranantajan välillä. Soihtu haluaa tukea yhteisöllisyyden rakentumista kohteisiin ja satsaa yhteisöllisiin tiloihin ja asumisen palveluihin ja on osaltaan järjestämässä myös yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumia asuinalueillaan. 

Asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia Ylioppilaskylässä parantaa kesällä 2022 valmistunut uusi grillikatos, jota asukkaat saavat maksutta varata omaan käyttöönsä.

Vuonna 2023 yhteisölliset tilat kehittyvät merkittävästi huhtikuussa, kun Korttelikylän koko korttelia palvelevat yhteistilat valmistuvat KOASin asuinrakennukseen. Soihtu Korttelikylä osallistuu asukasmäärien suhteessa tilojen rakennuskustannuksiin. Laadukkaat tilat mahdollistavat koko korttelin yhteisöllisyyden rakentumisen vuokranantajasta riippumatta. 

Takaisin ylös

Kuvia Korttelikylästä

Takaisin ylös


JYYn taloudellinen tilanne vuonna 2022 

Teksti: Soihdun talousjohtaja Jaakko Pelkonen

Soihdun taloudellinen tilanne vuoden 2022 osalta oli kokonaisuudessaan hyvin vaihteleva. Hyviä merkkejä oli ilmassa jo alkuvuodesta, kun käyttöasteet jatkoivat edellisvuoden hyvällä tasolla. Sama trendi jatkui läpi vuoden, ja tämän myötä toteutuneet asuntovuokratuotot ylittivät budjetoidut vuokratuotot. Myönteistä kehitystä tapahtui myös kiinteistönhoidon puolella, kun saimme toteutettua kulusäästöjä tärkeillä osa-alueilla. Korkotilanne oli myös ison osan vuodesta meille suosiollinen ja jäimmekin korkokuluissa hieman alle budjetoidun.

Vuosi hankala tulosnäkökulmasta 

Tulosmielessä vuosi oli kuitenkin haastava. Kiinteistöhoidon puolella energiakulut, erityisesti sähkökulut, kasvoivat loppuvuodesta merkittävästi, mistä seurasi reilu budjetin ylitys. Kiinteistönhoidon puolella tuli myös muutamia muita budjettiylityksiä, kun kaikkea toteutettua ei osattu budjetointivaiheessa ennakoida.

Tulosta rasittavat edelleen myös ravintolatoiminnan tappiot. Ravintolatoiminta säilyi raskaasti tappiollisena, erityisesti koronarajoitusten otteessa hiipuneen ensimmäisen vuosipuolikkaan vuoksi. Toisella vuosipuolikkaalla oli nähtävissä selkeitä elpymisen merkkejä ja se antaa uskoa tulevaisuuteen. Konsernin tulosta laskivat myös sijoitusten arvonalenemiset ja osakkuusyhtiöiden negatiiviset tulokset. 

Investointiohjelma saatiin päätökseen 

JYYn pitkä, jo vuonna 2017 alkanut, investointiohjelma tuli päätökseensä ja konsernin investoinnit palasivat edellisvuosien tasolle. Investointihankkeet ovat sujuneet taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneet muutenkin hyvin. Hankkeiden myötä kasvavat poistot kuitenkin rasittavat tulosta merkittävästi.  

Soihdun talousjohtaja Jaakko Pelkonen. Taustalla toimistotilan sisustusta.
Jaakko Pelkonen. Kuva: Jenna Pigg

Korkoriskiin on varauduttu 

Lopuksi voisin palata vielä korkokuluihin. Jos korkokulut olivatkin meille suosiolliset ison osan vuodesta 2022, niin sen pienen osan vuodesta korkokulut eivät missään nimessä olleet suosiolliset. Korot lähtivät nopeaan nousuun ja samalla nousivat myös korkokulut. Suurimmat vaikutukset toki näkyvät vasta vuoden 2023 tuloksessa. Olemme onneksi varautuneet korkoriskiin ja suojauksia tehostettiin myös vuoden 2022 aikana. Korkojen osalta tilanne on hankala, mutta kohtuullisen hyvin hallinnassa. 

Takaisin ylös

Talouden tunnuslukuja 2022

Klikkaa nähdäksesi graafin isompana.

Takaisin ylös

Nostoja vuoden 2022 huippuhetkistä

Jyväskylän ylioppilastalo Ilokivi auringonpaisteessa

Ravintola Ilokivi valittiin ruokahävikkiä vähentävään hankkeeseen

Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja vähentämään ruokahävikin määrää suomalaisissa ruokapalveluissa. Ravintola Ilokivi on yksi hankkeeseen valituista 19 ravintolasta.

Soihtu Vehkakujan kerrostalot B ja C. Kuva: Jari Kuskelin

Soihtu Vehkakujan energiaremontti käynnistyi

Energiaremontissa Soihtu Vehkakujan taloille rakennetaan lämmön talteenottojärjestelmä poistoilmalämpöpumpputekniikalla (PILP). Hanke tavoittelee selvää pienennystä Soihtu Vehkakujan kaukolämmön kulutukseen.

Havainnekuvassa valkoinen kerrostalo syysmaisemassa

Soihtu uutisoi uuden asuintalon tavoittelusta

Uusi rakennus täydentäisi Kortepohjan ylioppilaskylän asuntokantaa Kartanonkujan varrella.

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitaloja ja Rentukka-talo kesällä 2022

Ravintola ja yhteisötalo Rentukka täytti 50 vuotta

Kesäkuussa 1972 ensimmäistä kertaa yleisölle avautunut ja vuonna 2018 täysin uudistunut Rentukkatalo juhli syntymäpäiväänsä koko vuoden 2022.

Takaisin ylös