Soihdun vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 jää mieleen koronaviruksen vaikutuksista asukkaidemme ja asiakkaidemme arkeen. Koronan vaikutukset olivat yhä suuria myös Soihdun ravintola- ja tapahtumaliiketoimintaan Ilokivellä.

Vuonna 2021 jatkoimme pitkäjänteistä työtä asuinalueiden ja asumisen palveluiden kehittämiseksi. Kortepohjan ylioppilaskylän E-talon peruskorjaustyöt käynnistyivät kertomusvuoden kesällä. Pitkä tornitalojen peruskorjausketju saadaan päätökseen vuonna 2022.

Soihdun vuosi 2021 numeroina

Soihtu Asuminen 2021 

2 700 asuntohakemusta 
7 100 asiakaskäyntiä (Soihtu Asumisen palvelupiste ja Rentukan infopiste yhteensä) 
Soihtu Vehkakujan käyttöaste 99,5% 
Kortepohjan ylioppilaskylän käyttöaste 94,2% 
1 200 vuokrasopimusta
Soihtu Kiinteistöhuolto 2021 
5 903 huoltopyyntöä käsitelty 
1 144 000 kerrosneliötä siivottu 
825 asuntotarkastusta tehty 
Huollon asiakas-tyytyväisyys 93,92% (Soihtu Kiinteistöhuollon vikailmoitusten kautta saadut työt sekä niihin annetut asiakastyytyväisyysvastineet, neliportaisen asteikon 4/4 -tulokset (arvioituja ilmoituksia yhteensä 457)

Ravintola Ilokivi ja Ilokivi Venue 2021 
130 400 lounasta (ka/pv 545 annosta) 
17 809 Take away -lounasta 
4 180 kg porkkanaa (ostettu ja raastettu) 
803 Sitsiasiakasta Ilokivi Venuella  
15 047 kuppia Reilua kahvia 
1 710 l kalsiumpitoista kivennäisvettä hanasta 
155 Käsidesiä käytetty, litraa

Talousjohtaja Jaakko Pelkosen katsaus vuoteen 2021

Suunnitelman mukaista rakentamista

Soihtu eteni rakennusprojekteissaan vuonna 2021 suunnitelman mukaisesti. Investointiohjelma jatkui Kortepohjan ylioppilaskylässä, missä D-talon peruskorjaus valmistui ja E-talon peruskorjaus pääsi alkuun.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tornitalojen peruskorjausprojekteille myönnettiin Vihreää rahoitusta, mikä kertoo, että peruskorjaus on parantanut tornitalojen energiatehokkuutta ja pienentänyt talojen asumisenaikaista ilmastovaikutusta merkittävästi. Ennätyksellisen korkeiksi investoinnit kohosivat, kun samalla toteutettiin toista projektia, Soihtu Korttelikylän uudisrakennuksia.


Positiivista kertomusvuoden taloudessa olivat kohonneet käyttöasteet ja asuntovuokrauksen tuotot.

Jaakko Pelkonen, Soihdun talousjohtaja

Hyvät käyttöasteluvut taloushaasteista huolimatta

Vuosi 2021 oli taloudellisesti haastava, vaikka sekä konsernin että emon tulokset ovat positiiviset. Haasteita syntyi mm. kasvaneista kiinteistöjen hoitokuluista sekä poistoista ja rahoituskuluista. Tulevaisuudessa sekä poistot että rahoituskulut jatkavat kasvuaan, mutta taloustilannetta helpottaa, että tornitalojen peruskorjausprojektit saadaan päätökseen.

Positiivista kertomusvuoden taloudessa olivat kohonneet käyttöasteet ja asuntovuokrauksen tuotot. Käyttöasteet olivat Soihdun asunnoissa vuonna 2021 94,83%, kun vuotta aikaisemmin ne olivat 92,57%. Tähän on ollut vaikutuksensa ulkoisillakin tekijöillä, mutta keskeistä on, että Soihdun koko henkilökunta on tehnyt paljon töitä sen eteen, että vuokralaisilla on hyvä olla ja Soihtu koetaan mieluisana asumisen vaihtoehtona.

Ravintolan hyvät mahdollisuudet näkyvät koronan varjossa

Vuonna 2021 toimittiin edelleen koronapandemian aiheuttamassa uudenlaisessa toimintaympäristössä. Vaikka vaikutukset eivät enää näkyneetkään niin paljoa asumisliiketoiminnassamme, ravintolaliiketoimintaan pandemia vaikutti edelleen suuresti. Soihdun ravintolaliiketoiminnassa vuosi oli taloudellisesti haastava.

Näemme kuitenkin hyviä mahdollisuuksia Ilokiven tapahtumatalo-konseptissa sekä Ilokivi Venuen toiminnassa. Ravintolan ja Venuen henkilökunta on toiminut vaikeassa ympäristössä rohkeasti ja hyviä tuloksiakin nähtiin muutamina rajoituksista vapaina kuukausina.


JYYn ja JYY-konsernin talouden tunnuslukuja 2020 ja 2021

JYY (EMO) 2021JYY (EMO) 2020JYY-konserni 2021JYY-konserni 2020
Tuotot (k€)11 77710 37511 0469 791
Tulos (k€)449-529994
Taseen loppusumma (k€)82 82976 794107 42094 653
Omavaraisuusaste (%)22231921
Pitkäaikaiset lainat (k€)62 01456 40183 07971 439
Oman pääoman määrä (Me) 17,917,419,819,7
Tulos, JYY; 2017: 1304 €, 2018: 409 €, 2019: 953 €, 2020: -52 €, 2021: 449 €
Tulos, JYY-konserni (1000 €); 2017: 1118 €, 2018: -131 €, 2019: 1270 €, 2020: 94 €, 2021: 99 €
Investoinnit, JYY-konserni (1000 €); 2017: 7217 €, 2018: 7946 €, 2019: 8916 €, 2020: 9692 €, 2021: 18 284 €
Kokonaistuotot, JYY-konserni (1000 €); 2017: 12085 €, 2018: 10996 €, 2019: 10888 €, 2020: 9791 €, 2021: 11046 €
Taasen loppusumma, JYY-konserni (1000 €); 2017: 70334 €, 2018: 77014 €, 2019: 82971 €, 2020: 94653 €, 2021: 107420 €

Toimitusjohtaja Timo Lahtisen katsaus vuoteen 2021

Vuosi 2021 katsoi tulevaan toiveikkaana

Vuosi 2021 jää mieleen koronaviruksen sävyttämästä epävarmuudesta liiketoimintaamme ja vaikutuksista asukkaidemme arkeen. Koronan vaikutukset olivat edelleen merkittäviä Soihdun ravintola- ja tapahtumaliiketoimintaan Ilokivellä.

Syksyllä oli merkkejä paremmasta ja Ilokivi Venuen tapahtumia käynnistettiin uudelleen. Uuden virusvariantin myötä näkymät synkkenivät jälleen loppuvuotta kohti.  Opiskelijoiden jaksaminen poikkeusolosuhteissa nousi ansaitusti huolenaiheeksi niin Jyväskylässä kuin valtakunnallisestikin.

Seminaarimäen kampusalueen hiljenemisen ja jatkuvien viranomaisrajoitusten seurauksena vuosi oli taloudellisesti haasteellinen etenkin Soihdun ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnalle. Soihdun asuntojen käyttöasteet paranivat loppuvuotta kohden ja toivat positiivista näkymää tulokseen.

Joulukuussa tehtiin Kortepohjan ylioppilaskylän pohjoista tonttia koskeva tonttikauppa. Siinä JYYn aiemmin omistama Kortepohjan pohjoinen tontti (II) siirrettiin JYYn tytäryhtiöiden alle mahdollistamaan verovapaata tontinvuokratuloa JYYlle, kun tonteille tulevaisuudessa perustetaan asuntoyhtiöitä.

Soihdun liiketoimintastrategian eteneminen

Vuonna 2019 laadittu liiketoimintastrategia tarkistettiin vuoden 2021 alussa. Uutena tavoitteena vuoden 2021 alussa nostettiin mukaan kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä. Liiketoimintastrategian kehitysohjelmien kehitystoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmallisesti ja hyvin eteenpäin. Nykyinen liiketoimintastrategia on voimassa vuoden 2022 loppuun ja strategian päivitys aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Kestävä kehitys

JYYn tavoite on päästä päivittäisessä toiminnassaan hiilineutraaliksi v. 2025 mennessä. Tunnistamme Soihdun hallinnoiman kiinteistökannan olevan suurimpia JYYn hiilijalanjäljen lähteitä. Niinpä jatkamme kiinteistöissämme energiatehokkuustoimenpiteitä arvioiden niiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Kertomusvuonna tekeillä ovat olleet mm. Vehkakujan rakennusten energiatehokkuussaneeraus ja uusien aurinkovoimaloiden pilotointi niin Kortepohjan ylioppilaskylässä kuin Soihtu Korttelikylässäkin. Hiilineutraalin JYYn arkipäivän saavuttamiseksi työtä on eri osa-alueilla vielä jatkossakin, ja tutkimme myös mahdollisuuksia kompensoida osan päästöistämme kestävällä tavalla.

Kortepohjan aluekehitys

Kortepohjan keskusta-alueen uuden kehityksen mahdollistava asemakaavan muutos on edennyt luonnosvaiheen kuulemisen jälkeiseen aikaan. Kaupungin tavoitteena on, että asemakaavan muutos saisi lainvoiman vuoden 2022 aikana. JYYn vastuulla olevia kehittämiskohteita Kortepohjan kaupunginosassa ovat Ylioppilaskylän molemmat tontit.

Jatkossa pohjoisella tontilla opiskelija-asumisen volyymi ja rooli pienenee. Pohjoisen tontin osalta aluekehitystä tehdään yhteistyössä kumppanin kanssa, joka rakennuttaa tulevaisuudessa uusia asunto-osakeyhtiöitä JYYn omistamille tonteille. Kortepohjan kaupunginosan uusi keskusta tulee kehittymään alkuvaiheessa kaupan siirrolla uuteen paikkaan JYYn tontille. Alueen kaupallisia palveluja mietitään yhdessä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Soihdun aurinkovoimalahankkeet   Toteutumassa olevat hankkeet: Soihtu Korttelikylä 60 paneelia, Kortepohjan ylioppilaskylä HJ-talot 165 paneelia, Kortepohjan ylioppilaskylä T-talo 60 paneelia, yhteensä 285 paneelia   Arvioitu vuoden maksimituotto 105 MWh   Teho yhteensä 112 kWp eli Kilowattipiikkiä, aurinkopaneelien tehon vertailun yksikkö

Timo Lahtinen

Haluan kiittää loistavaa henkilöstöämme.

Timo Lahtinen, Soihdun toimitusjohtaja

Kohti parempia näkymiä

Lähdemme uuteen vuoteen positiivisin näkymin. Koronarajoitukset ovat poistumassa mikä mahdollistaa normaalit olosuhteet ravintola- ja tapahtuma-alan suhteen maaliskuusta lähtien.

Kuluvana vuonna saamme päätökseen Kortepohjan tornitalojen (A-E) peruskorjaukset sekä avaamme uuden Soihtu Korttelikylän kohteen Seminaarimäen kampusalueen läheisyydessä. Korttelikylän korttelin palvelut muodostuvat yhteistyössä Soihdun ja KOASin kesken. Alkaneen vuoden painopistealueina ovat kannattavuuden parantaminen ja Kortepohjan tulevaisuuden rakentaminen. Kortepohjan ylioppilaskylän toimintaa pyritään vahvistamaan niin asukashallinnon kuin palvelujen osalta.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta, loistavaa henkilöstöämme jaksamisesta ja joustamisesta näinä poikkeuksellisina pandemian aikoina sekä kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021.


Kiinteistöjohtaja Kimmo Moilasen katsaus vuoteen 2021

Peruskorjaukset valmistuvat – uudisrakentaminen jatkuu

Vuoden 2021 aikana jatkoimme pitkäjänteistä työtä asuinalueiden ja asumisen palveluiden kehittämiseksi. Kortepohjan ylioppilaskylän E-talon peruskorjaustyöt saatiin käynnistettyä kertomusvuoden kesällä. Tämän viimeisen tornitalon peruskorjaushankkeen myötä pitkäkestoinen peruskorjausketju saadaan päätökseen vuoden 2022 aikana.

Soihdun rakennuttajatyön painopiste siirtyy käynnissä olevan Kortepohjan keskustan kaavakehityshankkeen myötä uudisrakentamiseen. E-talon hankkeen valmistumisen myötä myös Kortepohjan ylioppilaskylän eteläisen tontin piha-alueet saadaan rakennettua loppuun uusine tarkoituksenmukaisine liikenne-, viher-, ja oleskelualueineen. Odotamme myös Kortetalon eli alueen uuden päiväkotikoulu-kirjaston valmistumista. Tämä Jyväskylän kaupungin tilapalveluiden urakka valmistuu kesällä 2022.


Kimmo Moilanen

Korttelikylästä muodostuu näyttävä maamerkki Seminaarinmäen kampuksen ja Jyväskylän keskustan tuntumaan.

Kimmo Moilanen, Soihdun kiinteistöjohtaja

Soihtu Korttelikylä – ilmastokestävyyttä ja yhteistyötä Mäki-Matissa

Soihtu Korttelikylän uudisrakennus eteni koronasta huolimatta sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Korttelikylästä muodostuu näyttävä maamerkki Seminaarinmäen kampuksen ja Jyväskylän keskustan tuntumaan.

Soihtu Korttelikylä toteuttaa JYYn suunnitelmaa vähäpäästöisestä asumisesta lähellä kaupungin keskustan palveluja. Kohteen autottomuus, energiaa säästävät ratkaisut sekä talojen tuottama aurinkovoima tekevät asumisesta aidosti vähähiilistä.

Korttelikylälle suunniteltiin oma visuaalinen ilme yhdessä samaan kortteliin rakentavan KOASin kanssa. Ilme näkyy kohteen opasteiden lisäksi myös muussa Korttelikylään liittyvässä viestinnässä. KOASin kanssa sovittiin yhteistyöstä koskien korttelin yhteiskäyttötiloja ja yhteiskäytössä olevien tilojen ja piha-alueiden ylläpitoa. Molemmat osapuolet odottavat yhteistyöltä runsaita hyötyjä mm. parempina asukkaiden palveluina.

Kertomusvuonna KOASin kanssa suunniteltiin myös asiakasymmärrystä kerryttävä Roadshow-kiertue, jossa kaupungin suuret opiskelija-asumisen tarjoajat ensi kertaa jalkautuivat yhdessä oppilaitoksiin. Kiertue toteutui keväällä 2022.

Asumisen palveluiden kehitystä jatkettiin

Ajanmukaisten, energiataloudellisten ja viihtyisien asuinalueiden lisäksi Soihtu tuottaa asumisen palveluita, joita kehitettiin edelleen vuoden 2021 aikana paremmin asukkaita palveleviksi. Avaintenjakeluun saatiin käyttöön avainlokerikot, joiden avulla avainten luovuttamispalveluita on voitu laajentaa toimiston palveluaikojen ulkopuolelle. Etäasiointia on määrätietoisesti kehitetty ja toimistoaikojen ulkopuolella palvelua tarjoavat sähköiset asiointimahdollisuudet, laajat verkkosisällöt ja automatisoitu chatbot.

Koronan jäljiltä asumisen kysyntä lisääntyi kesällä 2021 ja kehitimme myös Soihtu Asumisen tuotteita vastaamaan kysyntään. Vaihto-opiskelijoille suunnattuja kalustettuja asuntoja lisättiin, ja jo noin 200 vaihto-opiskelijaa voi asua Kortepohjan ylioppilaskylän kalustetuissa asunnoissa. Kalustetut asunnot mahdollistivat myös kesällä 2021 käynnistetyn lyhytaikaisen majoittumisen palvelun Soihtu Stayn, jonka kehittämistä ja tarjoamista jatketaan entistä laajempana myös kesällä 2022.

Soihtu edistämässä asukkaiden yhteisöjen kehittymistä

Asukkaiden hyvinvointi ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ovat tärkeitä tavoitteitamme. Verkostojen rakentaminen ja palautuminen erilaisissa vapaa-ajantoiminnoissa, joko omissa oloissa tai yhdessä harrastaen, kuuluvat usein olennaisesti kokemukseen onnistuneesta opiskelijaelämästä. Koronapandemian aikana hiipumaan päässeen lakisääteisen asukastoimikuntatoiminnan rinnalle Soihtu kehitti nopeasti yhteistyössä asukkaiden kanssa vaihtoehtoisia, vapaamuotoisia ja matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistavia yhteistoiminnan muotoja. Aktiivinen asukasdialogi on ollut Soihdun vahvuus uusia asumisen palveluita ja yhteistoiminnan tapoja mietittäessä. Kiitämmekin asukkaita kaikesta saamastamme palautteesta.

Kortepohjan ylioppilaskylään saatiin muodostettua uusi asukastoimikunta alkuvuodesta 2022. Saammekin onneksemme taas olla mahdollistamassa erilaisten asukastapahtumien järjestämistä ja kuulla asukkaiden ajatuksia työstämme. Pyrimme vastaamaan asukkaiden toiveisiin entistä paremmilla palveluilla ja niistä viestimisellä. Monipuolinen ja rikas opiskelijaelämä elävöittää koko kaupunkia. Soihdun mahdollistama opiskelijaelämä ja eri elämänvaiheessa olevien opiskelijoiden luonteva kohtaaminen toimii parhaimmillaan koko kaupungin veto- ja pitovoimatekijänä.

Sähkönkulutus MWh; Soihtu Vehkakuja: 544,54 MWh, Kortepohjan ylioppilaskylä 3968,57 MWh. Yhteensä: 4513,11 MWh
Kaukolämpö, sääkorjattu MWh; Soihtu Vehkakuja: 788,73 MWh, Kortepohjan ylioppilaskylä: 7326,84 MWh. Yhteensä: 8115, 57 MWh
Vedenkulutus, m3; Soihtu Vehkakuja: 9 131 m3, Kortepohjan ylioppilaskylä 63 460 m3. Yhteensä: 72 591 m3
Vedenkäyttö, litraa/per asukas/vuorokaudessa; Kortepohjan ylioppilas kylä: 103 litraa/per asukas/vuorokausi, Soihtu Vehkakuja 122 litraa/per asukas/vuorokausi, Suomalaisen keskivertokulutus: 120 litraa/per asukas/vuorokausi.
Lähde: Motiva: Vedenkulutus

Kohti hiilineutraalia Kortepohjaa: Soihtu säästää kaukolämmön päästöistä ja kustannuksista

JYY on asettanut Soihtu-liiketoimintansa strategiseksi tavoitteeksi olla päivittäisessä toiminnassaan hiilineutraali v. 2025 mennessä.

Soihtu tavoittelee hiilipäästöjen vähennyksiä aktiivisilla energiansäästötoimilla. Suurimmat päästövaikutukset on kiinteistöjen käyttämällä kaukolämmöllä ja sähköenergian tuotannolla.

Soihdun kohteissa kaukolämmön kulutusta vähennetään poistoilman lämmöntalteenotolla. Investointi PILP-asennuksiin on sijoitus vähähiilisempään tulevisuuteen.

A-talon lämpötalous 2021: PILP-järjestelmän nettotuotto 386,10 MWh, ostettu kaukolämpö 346,78 MWh, CO2-säästöt 76,2 tonnia
F-talon lämpötalous 2021: PILP-järjestelmän nettotuotto 125,16 MWh, ostettu kaukolämpö 534,24 MWh, CO2-säästöt 27,91 tonnia

Soihdun asuinkohteissa poistoilmalämpöpumppujen asennuksilla on saatu hyviä tuloksia: kaukolämmön kulutus on laskenut, minkä myötä ilmakehään on vapautunut hiiltä yhteensä yli 157 tonnia vähemmän kuin ilman PILP-järjestelmää. Säästö vastaa yli 33 000 sähkösaunan lämmittämisestä syntyvää hiilikuormaa.

Energiaremonttia on hyvien tulosten vuoksi suunnitteilla myös Soihtu Vehkakujan kohteeseen.

Poistoilmalämpöpumppu eli PILP on talotekninen järjestelmä, jonka avulla rakennuksen poistoilman sisältämä lämpö otetaan talteen ja kierrätetään eli palautetaan kiinteistön sekä käyttöveden lämmittämiseen. PILP eli poistoilmalämpöpumppu parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja tuo säästöjä kustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin.

Poistoilmalämpöpumput eli PILPit käyttävät toimiessaan sähköä. Oheisissa Kortepohjan ylioppilaskylän A, B ja F -taloja koskevissa laskelmissa on käytetty PILPien nettotuottoja, eli megawattituntimäärää, josta järjestelmän oman sähkönkulutuksen osuus on vähennetty.

B-talon lämpötalous 2021: PILP-järjestelmän nettotuotto 254,44 MWh, ostettu kaukolämpö 429,71 MWh, CO2-säästöt 52,93 tonnia

Vuoden 2021 tapahtumia

Ei ole harvinaista, että JYY saa juhlistaa työntekijöidensä pitkiä uria

, , / 23.11.2021

Ilokiven keittiömestari Arja Yläjärven 40-vuotista työuraa juhlittiin lokakuussa. Pitkän uran tehnyt Arja saa työhön voimaa liikunnasta, hyvistä työkavereista ja työilmapiiristä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Arjan näkökulmasta JYY panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin hyvin.

Yläkaupungin yön ennakkotapahtuma Yön etkot striimataan Kortepohjassa

, , , / 21.4.2021

Yön etkot järjestetään Kortepohjassa torstaina 6.5.2021. Etäohjelmistossa livenä Joose Keskitalo, DDR Rap Session sekä Una Harnett

Soihtu Stay tarjoaa lyhytaikaista majoitusta Kortepohjassa

, , , / 7.7.2021

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistama liiketoimintakokonaisuus Soihtu perustaa uuden Soihtu Stay -palvelun, joka mahdollistaa lyhytaikaisen majoittumisen Kortepohjan ylioppilaskylässä. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, mutta kapasiteetin mukaan asuntoja tarjotaan myös mm. matkailijoille ja matkatyöläisille.