Vuoden 2023 asukastoimikunnat ovat järjestäytyneet

Soihdun asuinkohteissa asukkaat pääsevät monella tapaa vaikuttamaan asumiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Viime vuoden marraskuussa järjestetyissä asukkaiden kokouksissa valittiin jokaiseen Soihdun asuinkohteeseen vuoden 2023 asukastoimikunnat, jotka ovat tammikuun aikana järjestäytyneet.

Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunnassa on tällä hetkellä kymmenen jäsentä ja jo ensimmäisessä kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua erilaisten yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestämisestä.

Soihtu Vehkakujan asukastoimikuntaan puolestaan liittyi yhteensä kuusi asukasta, joista suurin osa on ollut mukana toiminnassa jo edellisenä vuonna. Myös Vehkakujan ensimmäisessä kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua asuinkohteen viihtyvyyden edistämiseksi.

Myös Soihdun uusimpaan asuinkohteeseen, Soihtu Korttelikylään, saatiin muodostettua asukastoimikunta. Ensimmäisessä kokouksessa oli paikalla neljä asukasta, JYYn hallituksen konsernivastaava Eemeli Takanen, Soihdun yhteisömanageri Anni Pajari sekä Soihtu Asumisen palvelupäällikkö Jenna Pigg. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa D-talon yhteistilojen käytöstä ja pesulan olohuoneen viihtyvyydestä sekä huhtikuussa asukkaille avautuvan B-talon yhteistiloista.

Asukastoimikuntien kokouspöytäkirjat ovat aina tarkistuksen jälkeen nähtävillä Asukassivulla.

Helmikuussa kaikkien asukastoimikuntien jäsenille järjestetään yhteinen koulutus, jossa käydään läpi asukastoimikunnassa toimimiseen liittyviä ohjeita ja tutustutaan muiden asuinkohteiden asukastoimikuntiin. Onnittelut kaikille asukastoimikunnille!

Asukkaiden kokous

Mikä asukastoimikunta?

Asukastoimikunta on asukkaiden etuoikeus ja tärkeä toimielin koko asuinyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Asukastoiminnan kautta asukkailla on suora mahdollisuus vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin – valvoa asukkaiden etuja, kehittää asuinkohdetta asukkaiden näköiseksi ja järjestää asukkaille suunnattua yhteisöllistä toimintaa. 

Asukastoimikunnan toimintaa ARA-kohteissa ohjaa laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990). Laissa on listattu myös ARA-asuinkohteiden asukastoimikunnan tehtävät. Soihdun kohteista Kortepohjan ylioppilaskylä on ARA-kohde, Soihtu Vehkakujan ja Soihtu Korttelikylän osalta lakia sovelletaan soveltuvin osin.

Asukastoimikuntaan voit liittyä mukaan myös kesken vuoden olemalla yhteydessä oman asuinkohteesi asukastoimikuntaan.

Ajankohtaista

Paloturvallisuusviikko 25.11.–1.12.2023

Nyt vietetään Paloturvallisuusviikkoa – tarkista kotisi paloturvallisuus

, / 25.11.2023

Valtakunnallista Paloturvallisuusviikkoa vietetään 25.11.–1.12.2023. Tulipalo on paljon helpompi ehkäistä kuin sammuttaa. Ihan äkkiä ei tule ajatelleeksi, että vaikka palo ei kehittyisi kovin suureksi, sen aiheuttama savu tuhoaa...

Vuokrat nousevat maaliskuussa – myös käyttömaksuihin ja korvaushinnastoon tulossa muutoksia

, / 24.11.2023

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on vahvistaessaan Kortepohjan ylioppilaskylän ja liiketoimintajohtokunta vahvistaessaan Soihtu Vehkakujan sekä Soihtu Korttelikylän talousarvion vuodelle 2024 hyväksyneet keskimääräisen...

Artikkelikuvassa Anni Pajari

Yhteisömanagerin viikko

/ 24.11.2023

Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Mari Mansikkamäki, Visual Friday 18.9.2023 Tärkeä osa työtehtäviäni on asukasneuvonta, joka auttaa asukkaita asumiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa. Tänään esimerkiksi kirjoitan...