Vuoden 2023 asukastoimikunnat ovat järjestäytyneet

Soihdun asuinkohteissa asukkaat pääsevät monella tapaa vaikuttamaan asumiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Viime vuoden marraskuussa järjestetyissä asukkaiden kokouksissa valittiin jokaiseen Soihdun asuinkohteeseen vuoden 2023 asukastoimikunnat, jotka ovat tammikuun aikana järjestäytyneet.

Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunnassa on tällä hetkellä kymmenen jäsentä ja jo ensimmäisessä kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua erilaisten yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestämisestä.

Soihtu Vehkakujan asukastoimikuntaan puolestaan liittyi yhteensä kuusi asukasta, joista suurin osa on ollut mukana toiminnassa jo edellisenä vuonna. Myös Vehkakujan ensimmäisessä kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua asuinkohteen viihtyvyyden edistämiseksi.

Myös Soihdun uusimpaan asuinkohteeseen, Soihtu Korttelikylään, saatiin muodostettua asukastoimikunta. Ensimmäisessä kokouksessa oli paikalla neljä asukasta, JYYn hallituksen konsernivastaava Eemeli Takanen, Soihdun yhteisömanageri Anni Pajari sekä Soihtu Asumisen palvelupäällikkö Jenna Pigg. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa D-talon yhteistilojen käytöstä ja pesulan olohuoneen viihtyvyydestä sekä huhtikuussa asukkaille avautuvan B-talon yhteistiloista.

Asukastoimikuntien kokouspöytäkirjat ovat aina tarkistuksen jälkeen nähtävillä Asukassivulla.

Helmikuussa kaikkien asukastoimikuntien jäsenille järjestetään yhteinen koulutus, jossa käydään läpi asukastoimikunnassa toimimiseen liittyviä ohjeita ja tutustutaan muiden asuinkohteiden asukastoimikuntiin. Onnittelut kaikille asukastoimikunnille!

Asukkaiden kokous

Mikä asukastoimikunta?

Asukastoimikunta on asukkaiden etuoikeus ja tärkeä toimielin koko asuinyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Asukastoiminnan kautta asukkailla on suora mahdollisuus vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin – valvoa asukkaiden etuja, kehittää asuinkohdetta asukkaiden näköiseksi ja järjestää asukkaille suunnattua yhteisöllistä toimintaa. 

Asukastoimikunnan toimintaa ARA-kohteissa ohjaa laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990). Laissa on listattu myös ARA-asuinkohteiden asukastoimikunnan tehtävät. Soihdun kohteista Kortepohjan ylioppilaskylä on ARA-kohde, Soihtu Vehkakujan ja Soihtu Korttelikylän osalta lakia sovelletaan soveltuvin osin.

Asukastoimikuntaan voit liittyä mukaan myös kesken vuoden olemalla yhteydessä oman asuinkohteesi asukastoimikuntaan.

Ajankohtaista

Opinkivi-rakennus Seminaarinmäellä puiden ympäröimänä, Ruusupuiston puolelta katsottuna

JYYn ja Soihdun hiili- ja luontojalanjälki selvitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa

, / 23.3.2023

JYY on aloittanut työn ilmastovaikutustensa vähentämiseksi jo aiemmin hiilijalanjäljen laskennalla, ja nyt valmistunut raportti kuvaa vaikutukset ilmaston lisäksi luonnon monimuotoisuudelle. Näkökulma toiminnan vaikutusten tarkasteluun on siis selvästi aiempaa laajempi. Pyrkimys on tarkastella toimintaa jatkossa kokonaisuutena.

Viljelylaatikot varattavissa 28.3. alkaen

, , , , / 21.3.2023

Keväisin Kortepohjan ylioppilaskylässä ja Soihtu Vehkakujalla asukkaat saavat varata viljelylaatikoita sekä -palstoja maksutta omaan käyttöön. Ylioppilaskylässä on yhteensä 20 viljelylaatikkoa (RS-talojen sisäpihalla) ja Vehkakujalla 6...

Soihtu - Asukasinfo - Tenant information

Maaliskuun asukasinfo

, / 13.3.2023

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kerran...