Asukastilaisuus Kortepohjan Ylioppilaskylän kaavamuutoksesta 25.1.

Kortepohjan keskustassa sijaitsevan Ylioppilaskylän alueelle on suunnitteilla uutta opiskelija-asumista sekä uusi päivittäistavarakauppa. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa Kartanonkujan kävelypainotteisen katuympäristön kehittäminen. Asukastilaisuudessa on mahdollista tutustua suunnitelmiin ja keskustella niistä kaavan valmistelijan ja alueen toimijoiden kanssa.

Alueen kaavamuutos on ollut Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 10.1. ja kaavaehdotus on nähtävillä 17.1.-16.2.2023 välisen ajan. Kaavamuutos on osa Kortepohjan keskustan kehittämistä, joka jatkuu koko keskustaa koskeneen luonnosvaiheen jälkeen pienemmissä osissa. Nyt tarkastelussa olevan Ylioppilaskylän alueen kaavaratkaisu on pääpiirteiltään aiemman koko keskustaa koskeneen luonnosvaiheen ratkaisun mukainen. Luonnoksesta poiketen kaavaehdotuksessa ei kuitenkaan esitetä täydennysrakentamista suunnittelualueella olevalle LPA-merkitylle pysäköintialueelle ja sille on osoitettu yleinen jalankulkuyhteys Emännäntieltä Laajavuorentien suuntaan.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Kortepohjan Ylioppilaskylän suunnitelmista kaikille avoimeen asukastilaisuuteen keskiviikkona 25.1. klo 17–18 Kortepohjan päiväkotikoulun ruokasaliin, Kartanonkuja 4.

Lisätiedot

Ajankohtaista

Asukkaiden kokous

Vuoden 2023 asukastoimikunnat ovat järjestäytyneet

, , , , / 2.2.2023

Soihdun asuinkohteissa asukkaat pääsevät monella tapaa vaikuttamaan asumiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Viime vuoden marraskuussa järjestetyissä asukkaiden kokouksissa valittiin jokaiseen Soihdun asuinkohteeseen vuoden 2023...

Asukastilaisuus Kortepohjan Ylioppilaskylän kaavamuutoksesta 25.1.

, , , / 23.1.2023

Kortepohjan keskustassa sijaitsevan Ylioppilaskylän alueelle on suunnitteilla uutta opiskelija-asumista sekä uusi päivittäistavarakauppa. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa Kartanonkujan kävelypainotteisen katuympäristön kehittäminen....

Kortepohjan ylioppilaskylän Rentukka-talo ja julkisivusuojellut, peruskorjatut Tornitalot

Kortepohjan ylioppilaskylälle Vuoden parhaat ARA-neliöt 2023 -palkinto

, , , , , / 19.1.2023

Vuoden parhaat ARA-neliöt -tunnustuksen palkitsemisperusteissa Kortepohjan ylioppilaskylän uudistavaa perusparantamista pidetään poikkeuksellisena menestystarinana, joka toteuttaa myös kiitettävästi kiertotalouden tavoitteita. Soihdun vuosina 2017-2022 toteuttama A-E-tornitalojen ja Rentukka-talon perusteellinen remontointi ja alueen kehitys on nähty onnistuneena esimerkkinä säilyttävästä ja uudistavasta perusparantamisesta.