Soihtua luotsaava JYYn edustajisto hyväksyi ilmastokestävyyden tiekartan: tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä

Ilmastokestävyyden tiekartta ohjaa päivittäisiä valintoja


Ilmastokestävyyden tiekartta ohjaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa ekologisesti kestävämmäksi. JYYn arvoihin kuuluu vastuullisuus, ja liiketoimintakokonaisuus Soihdun arvomaailmassa näkyy kestävä kehitys. Ilmastokestävyyden tiekartta auttaa JYYn päättäjiä ja henkilöstöä toteuttamaan näitä arvoja sekä kehittämään ylioppilaskunnan toimintoja sellaisiksi, että ne kuormittavat ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän. 

Ilmastokestävyyden tiekartta listaa lukuisia päästövähennyksiin tähtääviä toimintatapoja ja toimenpiteitä sekä tavoitteita. Tiekartta tarjoaa työkaluja JYYn ja Soihdun henkilöstön, asukkaiden ja jäsenistön päivittäiseen toimintaan, minkä ohella tiekartta toimii myös ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavana dokumenttina. 

Miten tiekartta on tehty?

JYY valitsi Ilmastokestävyyden tiekartan luomisen yhdeksi vuoden 2020 tärkeimmistä hankkeistaan. Ylioppilaskunnan hallituksen johtamaan työhön ovat osallistuneet JYYn ja Soihdun henkilöstö, edustajistoryhmien edustajat ja EcoReal Oy:n asiantuntijat. Valmis tiekartta on JYYn edustajiston hyväksymä dokumentti, joka ohjaa JYYn kaikkien toimintojen työtä.

Tiekartan laadinta pohjautuu lähtötilanteen huolelliseen kartoittamiseen, mitä varten laskettiin JYYn hiilijalanjälki vuodelta 2019 (aukeaa uuteen välilehteen). JYY lasketti koko organisaationsa hiilijalanjäljen, jotta myös liiketoiminnan ilmastokestävyyden ohjaaminen onnistuisi saman projektin lopputuloksena syntyvällä dokumentilla.

Jenni Heikkilä

”Tiekarttaprojekti tehtiin opiskelijoiden ja henkilöstön tiiviissä yhteistyössä. Sekä opiskelijoilta nousseet näkemykset että työntekijöiden ammattitaito olivat avainasemassa, kun ideat etenivät konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tavoitteiksi. Koko organisaatiolla on aito halu kehittää JYYn ilmastokestävyyttä.” 

Jenni Heikkilä, ilmastotiekarttaprojektin koordinaattori, JYYn hallituksen jäsen 2020

JYYn asettamat tavoitteet on kirjattu tiekarttaan

JYYn toiminnasta syntyvät päästöt, ja siten myös päästöjä vähentävät toimenpiteet on jaoteltu tiekartassa seitsemän kokonaisuuden alle: lämpöenergia, sähköenergia, vesi, hankinnat, Ilokiven elintarvikeostot, jätteet sekä matkat ja kuljetukset.  

Näiden kokonaisuuksien lisäksi tiekartassa on esitetty näkökulmia rakennuttamisesta ja rakennusprojekteista syntyvien päästöjen arviointiin ja vähentämiseen. Päästöjä vähennetään sekä uusia tekemisen tapoja omaksumalla että yksittäisiä kehitysprojekteja ja toimenpiteitä tekemällä. Tiekartan tavoitteet on asetettu pääosin vuoteen 2025.  

JYYn tavoite: Täysi hiilineutraalius 2025

JYYn tavoitteena on tehokas ilmastopäästöjen vähentäminen ja sen myötä jatkuvien toimintojen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä.

Vaikuttavien toimenpiteiden jälkeenkin ylioppilaskunnan toiminnasta aiheutuu väistämättä ilmastopäästöjä. Tämän vuoksi hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii syntyvien päästöjen sitomista toisaalla, eli päästöjen kompensointia. Ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta syntyvät vuosittaiset päästöt tulee kompensoida täysimääräisesti viimeistään vuodesta 2025 alkaen. 

JYY näyttää suuntaa muillekin – päivittäiset teot vaikuttavat

Ilmastokestävyyden tiekartta ohjaa ja tukee ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa, ja tarjoaa työkaluja päätöstenteon tueksi. Osa tiekartan toimenpiteistä lähti käyntiin jo dokumentin valmistelun aikana, ja tiekartan aktiivinen toimeenpano käynnistyy vuoden 2021 alussa. Toimenpiteiden toteuttamisen ohella JYYssä kehitetään toiminnan ja päästöjen seurantaa, suunnitellaan kompensaation toteuttamista ja etsitään keinoja rakennusprojektien päästöjen arviointiin ja vähentämiseen. 

Tiekartta asettaa JYYlle selvän suunnan kohti ilmastokestävyyttä. Tiekartan toimenpiteet viedään päivittäiseen toimintaan, ja uusia ideoita jaetaan ja kehitetään jatkuvasti. Ylioppilaskunta ja sen omistama liiketoimintakokonaisuus Soihtu näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä, ja vaatii myös sidosryhmiltään kunnianhimoisia tekoja ilmasto- ja ympäristökestävyyden parantamiseksi. 

Timo Lahtinen

”Ilmastokestävyyden tiekartan rooli on merkittävä Soihdun liiketoiminnassa tulevina vuosina. Projekti loi JYYn jäsenille ja henkilöstölle paremman tietoisuuden siitä, missä asioissa voimme vaikuttaa JYYn hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tiekartta tulee ohjaamaan Soihdun liiketoiminta-alueita eri toimenpiteiden kautta vähähiilisempään ja vastuullisempaan suuntaan kohti JYYn jäsenistön asettamia arvoja.”

Timo Lahtinen, Soihdun toimitusjohtaja

Ajankohtaista

Henkilöstömuutoksia Soihdulla – yhteisömanagerin työtehtäviä hoitaa jatkossa asumiskoordinaattori

, , , / 10.6.2024

Soihdulla on nimitetty työntekijöitä uusiin työtehtäviin kesäkuusta alkaen. Jatkossa yhteisömanagerin vastaavia työtehtäviä hoitaa asumiskoordinaattori Anni Pajari. Hän vastaa kesäkuusta alkaen Soihtu Asumisen asukasvalinnasta,...

Opiskelija soluasunnon huoneessa, istuu tuolilla kannettava tietokone sylissään ja hymyilee kameralle.

Asukastyytyväisyyden eteen tehdään päivittäin työtä

, / 27.5.2024

Soihdun voimassa olevan strategian (2023-2027) myötä asiakastyytyväisyys on noussut Soihtu Asumisen tärkeimmäksi mittariksi asuntojen käyttöasteen rinnalle. Haluamme, että opiskelijat viihtyvät asunnoissamme ja asuintalojen yhteisissä...

Soihtu Korttelikylän opiskelija-asunnon keittiö

Vinkit opiskelija-asunnon hakuun

, / 24.5.2024

Kesän tullen useat tulevat opiskelijat saavat tiedon uudesta opiskelupaikastaan ja sen myötä ajankohtaiseksi tulee myös opiskelija-asunnon hakeminen. Soihtu saa kesäkuukausien aikana opiskelija-asuntoihin useita satoja hakemuksia kuukausittain....