Ei ole harvinaista, että JYY saa juhlistaa työntekijöidensä pitkiä uria

Moni palvelualan ammattilainen vaihtaa alaa tai työpaikkaa – tai vähintään harkitsee sitä vakavasti. Yleisimmät syyt vaihdokselle muuttuvien elämäntilanteiden lisäksi ovat työssä uupuminen ja työnantajan arvostuksen puute, jotka toisinaan kulkevat käsikkäin. JYY ja Soihtu pyrkivät edistämään työntekijöidensä hyvinvointia, jotta jaksaminen ei jäisi ainoastaan yksilön harteille.

Vuoden päästä eläkkeelle siirtyvän Ilokiven keittiömestari Arja Yläjärven 40-vuotista työuraa juhlittiin Ilokiven tiloissa lokakuussa. Tullessaan taloon hän oli nuori laitoskokki, suurkeittiö poikkesi kotikeittiöstä lähinnä patojen koossa, juurekset kuorittiin käsin ja ruoka tarjoiltiin opiskelijoille pöytään. Pitkän uransa aikana Arja on ehtinyt nähdä työelämän monet muutokset. Ei ole harvinaista, että JYY saa juhlistaa työntekijöidensä pitkiä uria talossa.

Vaikka työn tekeminen on helpottunut laitteiden kehittymisen myötä, valtakunnallisesti samalla työnantajalla viihtyvien palvelualan ammattilaisten määrä laskee koko ajan. Työnantajan näkökulmasta voi vaikuttaa siltä, että viihtymisen edellytykset on vaikea toteuttaa. Usein viihtyvyyttä edistävät asiat ovat kuitenkin yksinkertaisia. Vanhassa työssä voi pysyä mainosti, jos se tarjoaa hyvinvointia ja tyydyttää omat tarpeet.

”Tämä 40 vuotta kertoo aika paljon siitä, minkälaista on ollut.”

Arja Yläjärvi, Ilokiven keittiömestari

Pitkän uran tehnyt Arja saa työhön voimaa liikunnasta, hyvistä työkavereista ja työilmapiiristä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Lisäksi hän kokee tärkeäksi sen, että voi olla ylpeä työstään. Arjan näkökulmasta JYY panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin hyvin. “Tämä 40 vuotta kertoo aika paljon siitä, minkälaista on ollut”, hän naurahtaa.

JYY ja Soihtu tukevat työntekijöiden liikuntaa tarjoamalla mm. Smartum-seteleitä ja antamalla liikuntavapaata tunnin verran viikossa. Vaikka Arja liikkuu vapaa-ajallaan paljon ilman kannustustakin ja kulkee pyörällä töihin päivittäin, hän kokee, että työnantajan kannustus on merkittävää.

”Työntekijät ovat JYYn tärkein voimavara ja siten on ensiarvoista panostaa työhyvinvointiin, sillä emme välttämättä pysty pienenä yleishyödyllisenä yhteisönä kilpailemaan yksityisen sektorin yritysten kanssa kaikkien etujen ja palkkojen suhteen. Mikäli onnistumme työhyvinvoinnin saralla, se näkyy joka päivä parempana työtyytyväisyytenä, jaksamisena ja hyvänä työilmapiirinä.” Timo Lahtinen, JYYn toimitusjohtaja.

Vaikka Arja ei ole ainoa talossa pitkään viihtynyt työntekijä, JYY ei ota työntekijöiden pitkistä työurista kunniaa itselleen. Lahtisen mukaan työnantaja voi tarjota suotuisat olosuhteet työhyvinvoinnin kehittämiselle, mutta hyvinvointi rakennetaan lopulta työyhteisössä: “Hyvään ja terveeseen työyhteisöön kuuluu luonnollisena osana toisten tukeminen ja työpaikalta kuuluvat naurun äänet.”

Ajankohtaista

Asukkaiden kokous

Vuoden 2023 asukastoimikunnat ovat järjestäytyneet

, , , , / 2.2.2023

Soihdun asuinkohteissa asukkaat pääsevät monella tapaa vaikuttamaan asumiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Viime vuoden marraskuussa järjestetyissä asukkaiden kokouksissa valittiin jokaiseen Soihdun asuinkohteeseen vuoden 2023...

Asukastilaisuus Kortepohjan Ylioppilaskylän kaavamuutoksesta 25.1.

, , , / 23.1.2023

Kortepohjan keskustassa sijaitsevan Ylioppilaskylän alueelle on suunnitteilla uutta opiskelija-asumista sekä uusi päivittäistavarakauppa. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa Kartanonkujan kävelypainotteisen katuympäristön kehittäminen....

Kortepohjan ylioppilaskylän Rentukka-talo ja julkisivusuojellut, peruskorjatut Tornitalot

Kortepohjan ylioppilaskylälle Vuoden parhaat ARA-neliöt 2023 -palkinto

, , , , , / 19.1.2023

Vuoden parhaat ARA-neliöt -tunnustuksen palkitsemisperusteissa Kortepohjan ylioppilaskylän uudistavaa perusparantamista pidetään poikkeuksellisena menestystarinana, joka toteuttaa myös kiitettävästi kiertotalouden tavoitteita. Soihdun vuosina 2017-2022 toteuttama A-E-tornitalojen ja Rentukka-talon perusteellinen remontointi ja alueen kehitys on nähty onnistuneena esimerkkinä säilyttävästä ja uudistavasta perusparantamisesta.