Soihdun vuosikertomus 2020

Soihdun poikkeukselliseen vuoteen 2020 mahtui paljon hyvää: oma nimi ja uusi ilme, ilmastotiekartta ja aikataulussa etenevät hankkeet.

Timo Lahtinen

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Soihdun toimitusjohtaja Timo Lahtinen näkee poikkeuksellisessa vuodessa paljon hyvää.

Soihdun talous vuonna 2020

JYY-konsernin talousjohtaja Jaakko Pelkosella on luotsattavanaan monialainen Soihtu.

Kimmo Moilanen

Soihdun kiinteistöt 2020

Kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen vie Soihdun kiinteistötoimintaa eteenpäin kestävään tulevaisuuteen.

Soihdun tunnuslukuja 2020

Huoltopyyntöjä käsitelty 2 421 (kpl)

Asuntotarkastuksia tehty 858 (kpl)

Siivotut kerrosneliöt 1,06 milj. m2

Työntekijämäärä (konserni) 51 hlö

Investoinnit 9,7 Me

Uudet asuntohakemukset 2 100 (kpl)

Uudet vuokrasopimukset 1 050 (kpl)

Käyttöasteet

Kortepohjan ylioppilaskylä 91,98 %

Soihtu Vehkakuja 97,09 %

Ravintola Ilokivessä raastetun porkkanan määrä 4,07 t (kg)

Ravintola Ilokiven lounaiden kokonaismäärä 106 864 (kpl)

Jyy-konsernin talouden tunnuslukuja 2020

JYY-konsernin tulos 2020

JYY-konsernin tulos (1 000 €) vv. 2013 - 2020 
2013: 745 000 €, 2014: 568 000 €, 2015: 941 000 €, 2016: 1 045 000 €, 2017: 1 118 000 €, 2018: -131 000 €, 2019: 1 270 000 €, 2020: 94 000 €
JYY-konsernin tulos (1 000 €) vv. 2013 – 2020
2013: 745 000 €, 2014: 568 000 €, 2015: 941 000 €, 2016: 1 045 000 €, 2017: 1 118 000 €, 2018: -131 000 €, 2019: 1 270 000 €, 2020: 94 000 €

Liiketoimintaa muuttuneessa maailmassa

JYY-konsernin vuosi 2020 oli haastava taloudellisesta näkökulmasta. Silti vuoden 2020 aikanakin tehtiin uudistuksia, investoitiin ja toimittiin aktiivisesti koronapandemian aiheuttamassa uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Konsernin kokonaistulos pieneni vuonna 2020 edellisvuoteen nähden 1 176 teur (2019 1 270 teur, 2020 94 teur).

Merkittävimmät syyt ovat rahoituskulujen kasvu, koronapandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ravintola- ja vuokraustoiminnassa sekä muutokset osakkuusyrityksien tuloksissa.

JYY-konsernin taseen loppusumma 2020

JYY-konsernin taseen loppusumma (milj. €) 2016 - 2020: 2016 65,6 Me, 2017 70,3 Me, 2018 77,0 Me, 2019 83,0 Me, 2020 94,7 Me
JYY-konsernin taseen loppusumma (milj. €) 2016 – 2020: 2016 65,6 Me, 2017 70,3 Me, 2018 77,0 Me, 2019 83,0 Me, 2020 94,7 Me

JYY-konsernin kokonaistuotot 2020

JYY-konsernin kokonaistuotot (1000 €) vv. 2016-2020: 2016: 11 149 k€, 2017 12 085 k€, 2018 10 996 k€, 2019 10 888 k€, 2020 9 791 k€
JYY-konsernin kokonaistuotot (1000 €) vv. 2016-2020: 2016: 11 149 k€, 2017 12 085 k€, 2018 10 996 k€, 2019 10 888 k€, 2020 9 791 k€

JYYn ja JYY-konsernin talouden tunnuslukuja 2020

JYY (EMO)JYY-konserni
Tuotot (k€)10 3759 791
Tulos (k€)-5294
Taseen loppusumma (k€)76 79494 653
Omavaraisuusaste (%)2321
Pitkäaikaiset lainat (k€)56 40171 439
Oman pääoman määrä (Me) 17,419,7

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Timo Lahtinen näkee poikkeuksellisessa vuodessa paljon hyvää

JYYn liiketoiminnan rooli selkeytyi sidosryhmille uuden Soihtu-brändin myötä

Timo Lahtinen

Vuosi 2020 oli JYYn liiketoiminnan kannalta merkityksellinen, sillä liiketoiminta lanseerattiin Soihtu -nimen alle kesäkuussa 2020. Soihtu-nimi ja -ilme on tuonut selkeyttä JYYn liiketoiminnasta sidosryhmien suuntaan. Soihdun toiminta kattaa JYYn omistaman kiinteistöliiketoiminnan noin 2000 asuntoa ja useita toimitiloja, ravintolaliiketoiminnan Ilokiven ravintolan ja Ilokivi Venuen sekä JYYn sijoitustoiminnan.

Poikkeuksellinen vuosi

Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen keväällä 2020 alkaneen koronaviruspandemian vuoksi. Vuoden 2020 näkymät muuttuivat nopeasti koronan muuttaessa työ-, arki- ja liike-elämää.  Pandemia vaikutti voimakkaasti ravintolaliiketoiminnan eli Ilokiven ja Ilokivi Venuen liikevaihtoon ja tulokseen ravintoliiketoimintaan kohdistuneiden rajoitusten johdosta. Ilokivi Venuen tilojen saneeraus valmistui elo-syyskuun vaihteeseen, jolloin Suomessa alkoivat epidemian toisen aallon vaikutukset. Niinpä Venuen toiminta ei ole päässyt käynnistymään vielä kunnolla, sillä sen toimintaan ovat vielä toistaiseksi kohdistuneet viranomaisten määräämät koronarajoitukset. Poikkeuksellisuutta korosti myös se, että Jyväskylän korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat jäivät syksyllä 2020 kotimaihinsa. Tämä näkyi niin Kortepohjan kaupunginosan arkisessa katukuvassa kuin asumisen liiketoiminnassa.

Investonnit ennätystasolla

Investoinnit jatkuivat aktiivisina Kortepohjan tornitalojen peruskorjauksien ja Soihtu Korttelikylän uudishankkeen myötä. Nyt tehtävillä peruskorjauksilla modernisoidaan kiinteistövarallisuuden tekninen kunto sekä energialuokka. Kortepohjan tornitalojen peruskorjaus jatkui D-talossa C-talon valmistuttua kesäkuussa 2020. Syksyn aikana valmistuivat myös sisääntulobulevardi Taitoniekantien ja Rentukan väliselle alueelle ja tapahtuma-aukio Rentukka-talon eteen.

Syksyllä aloitettiin Soihtu Korttelikylän rakentaminen Nuuskakujalle Seminaarimäen kampusalueen läheisyyteen. Korttelikylän kokonaisuus rakentuu rinnakkain KOAS:n kanssa ja resurssiviisaasti yhteisiä ratkaisuja hyödyntäen. Esimerkiksi asukkaiden yhteisöllistä ja sujuvaa arkea edustavat yhteisölliset tilat rakentuvat Soihdun ja KOASin yhteistyössä. Niiden suunnittelussa on hyödynnetty kummankin vuokranantajan asukkaiden näkökulmia, ja tilat toteutuvat kokonaisuudessaan KOASin kohteen valmistuessa. 

Kortepohjan kaupunginosan kehittäjänä

Strategian mukaisesti jatkoimme Kortepohjan kehittämistä. Kortepohjan uusi keskusta-alue sijoittuu Ylioppilaskylän välittömään läheisyyteen, joten tuleva asemakaavanmuutos luo hyvät puitteet Kortepohjan keskustan uusiutumiselle. Soihdun rooli tulevaisuuden Kortepohjan kokonaiskuvan kannalta on merkittävä ja tavoitteena on viihtyisä ja houkutteleva asumis- ja palveluympäristö niin Kortepohjan kaupunginosan asukkaan kuin ylioppilaskylässä asuvan opiskelijan kannalta. 

Tavoitteena hiilineutraalius 2025

JYY jatkoi toimintojen kehittämistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita laskemalla ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkensä sekä luomalla ilmastokestävyyden tiekartan. JYYn tiekartta viitoittaa tietämme kohti hiilineutraaliutta, jota tavoittelemme vuoteen 2025 mennessä. Asuntojen rakentaminen, ylläpito ja lämmitys ovat tunnetusti suurimpia hiilijalanjäljen lähteitä, joten tulevaisuudessa uusien energiatehokkuustoimenpiteiden rooli korostuu entisestään Soihdun asumisen hiilijalanjäljen pienentäjänä ja ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Ilokiven ravintolatoiminnan ilmastokestävyyden tietoisuus on hiilijalanjälkiprojektin myötä ennestään lisääntynyt.

Ilokiven kasvisruoan menekkiä ja ilmastoystävällistä ruoanvalmistusta on entisestään kehitetty ja uusia ilmastoystävällisiä lounasvaihtoehtoja lisätty valikoimaan. Kertomusvuonna aloimme tutkia myös hiilineutraalin jätehuollon järjestämisen vaihtoehtoja.

”Positiivinen työympäristö ja asenne kannustavat meitä soihtulaisia yrittämään joka päivä parhaamme.”

Timo Lahtinen, toimitusjohtaja, Soihtu

Soihtulaiset tekevät hyvää työtä myös poikkeusoloissa

Haluan kiittää asiakkaitamme, omistajiamme, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea henkilöstöämme hyvästä yhteistyötä kuluneen vuoden poikkeuksellisten olojen aikana. Positiivinen työympäristö ja asenne kannustavat meitä Soihtulaisia yrittämään joka päivä parhaamme.

Takaisin sivun yläosaan

Soihdun talous 2020

Talousjohtaja Jaakko Pelkonen luotsaa Soihtua poikkeusolojen läpi

Suunnitellusti eteenpäin haastavasta vuodesta huolimatta

Jaakko Pelkonen

Soihtu eteni omissa projekteissaan vuonna 2020 suunnitelman mukaisesti. Investointiohjelma jatkui ja suurimmat investoinnit tehtiin Kortepohjan ylioppilaskylässä, missä C-talon peruskorjaus valmistui ja D-talon peruskorjaus pääsi alkuun. Projekteille myönnettiin Vihreää rahoitusta, mikä tarkoittaa merkittävää parannusta peruskorjattujen talojen energiatehokkuudessa ja ilmastovaikutuksessa. JYY on Suomen ensimmäinen organisaatio, joka sai Vihreää rahoitusta peruskorjaushankkeisiin.

Korona vaikutti Soihdun toimintaan jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. Koronan myötä korkeakouluopiskelu siirtyi hyvin pitkälti etäopiskeluun mikä tarkoitti, että osa opiskelijoista ei asunut Jyväskylässä ollenkaan tai liikkui muuten vain normaalia vähemmän kampusalueella. Nämä vaikuttivat asuntojen käyttöasteeseen ja asuntojen vuokratuotot jäivät hieman odotettua matalammiksi.

Vielä suurempi vaikutus opiskelijoiden vähäisellä liikkumisella oli kuitenkin Soihdun ravintolaliiketoimintaan. Ilokivelle vuosi 2020 oli erityisen haastava, kuten kauttaaltaan koko ravintolatoimialalla. Ilokivellä on kuitenkin hienot puitteet järjestää lounasravintolatoiminnan lisäksi yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, erityisesti uudistetun alakerran, Ilokivi Venuen, avaamisen myötä. Soihdun usko parempaan huomiseen onkin vahva.

Liiketoimintabrändi

JYYn liiketoiminnan uusi nimi, Soihtu, sekä siihen liittyvä visuaalinen ilme ja soihtu.fi-verkkosivusto julkaistiin vuonna 2020 strategiatyön jatkona toteutetun brändityön myötä. JYYn liiketoiminnasta on helpompi puhua ja viestiä yhden nimen alla. Näin suuren muutoksen yhteydessä on tärkeää, että Soihdun tunnettuus kasvaisi nopeasti. Soihdun omat nettisivut ovat tässä tärkeässä roolissa.

Yleisesti olemme olleet tyytyväisiä siihen, miten Soihtu on otettu vastaan ja miten esimerkiksi nettisivuilla vierailijoiden määrä on kehittynyt. Tuloksia on nähtävissä jo ensimmäisen vuoden aikana, mutta tämä on kokonaisuus, joka ei ikinä valmistu. Soihdun tunnettuuden eteen tehdään töitä jatkuvasti niin markkinoinnilla kuin viestinnälläkin. Koska Soihtu on olemassa asiakkaitaan varten, on jatkuva palautteenanto ja vuoropuhelu asukkaiden ja opiskelijaomistajien kanssa tärkeää. Kertomusvuonna toteutettujen mielikuva- ja asukastutkimusten perusteella saatu palaute on otettu kehitystyössä huomioon, ja kuluvan vuoden 2021 aikana onkin päästy jo toteuttamaan laajempaa viestintää rakennushankkeista sekä kartoittamaan asukastoiminnan uusia mahdollisuuksia Soihdun kohteissa.

Soihtu-nimen myötä myös yksi olemassa ollut tytäryhtiö vaihtoi nimeään JYY-Palvelut Oy:stä Soihtu-Palvelut Oy:ksi. Soihtu-nimi näkyy myös uusissa vuonna 2020 perustetuissa tytäryhtiöissä.

Yhtiörakenteen muutokset

Kertomusvuonna JYY kasvoi neljällä uudella tytäryhtiöllä, jotka kuuluvat Soihdun liiketoiminnan alaisuuteen. Uudet yhtiöt perustettiin palvelemaan tulevaisuuden kiinteistöhankkeita, joista ensimmäinen esimerkki on Asunto-osakeyhtiö Soihtu Jyväskylän Korttelikylä.

Korttelikylän asuinkohde on yliopiston pääkampuksen viereen nouseva kahden kerrostalon vapaarahoitteinen kokonaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille laadukasta ja vaivatonta asumista huippusijainnilla. Soihtu Korttelikylään tulee yhteensä 158 asuntoa, joista pääosa on yksiöitä ja pieni osa kaksioita.

Soihtu Korttelikylän esittely

JYYn uudet tytäryhtiöt 2020:

Asunto Oy Soihtu Jyväskylän Korttelikylä

Soihtu Kiinteistöhallinta Oy

Soihtu Tontit Oy

Soihtu Varainhankinta Ky

Uudet tytäryhtiöt ovat osa Soihdun liiketoimintaa

Takaisin sivun yläosaan

Kiinteistökehitys 2020

Kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen: Soihtu rakentaa ilmastokestävyyttä

Ilmastokestävyyden tiekartta vahvisti oikean suunnan

Kimmo Moilanen

JYYn vuoden 2020 hallitus valitsi ilmastokestävyyden tiekartan yhdeksi toimintasuunnitelmaprojektikseen. Tämä antoi Soihdun työntekijöille mahdollisuuden osallistua liiketoiminnan hiilikuormituksen nykytilan analyysiin sekä olla luomassa tavoitteita tulevaisuuteen.

Soihdun liiketoiminnan ydin ovat kiinteistöt, joilla tunnetusti on suuri merkitys yhteiskunnan hiilitaseessa. Osin erilaiset laskentatavat kiinteistöjen hiilineutraaliuden mittaamiseksi ovat vielä muotoutumassa, mutta haluamme olla parannustoimenpiteiden osalta aktiivisia ja kehittää hyviä ratkaisuja yhdessä osaavien yhteistyötahojemme kanssa. Tässä ajassa mitään vastuullista liiketoimintaa ei voi toteuttaa huomioimatta toiminnan ilmastovaikutuksia. Soihdulle tämä kestävän kehityksen arvoon perustuva työ on jo muodostunut osaksi arkea.

Määrätietoista työtä on tehty jo vuosia

Soihtu on tehnyt erilaisia kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä tietoisesti jo kohta vuosikymmenen ajan. Kortepohjan Ylioppilaskylän tornitalojen A-E peruskorjaushankkeet ovat suurin ja näkyvin satsaus kohti ilmastokestävämpää kiinteistökantaa. Muina toimenpiteinä on toteutettu mm. Ylioppilastalo Ilokiven peruskorjaus, F-talon poistoilmalämpöpumppuhanke, kaikkien asuntojen vesikalusteiden muutos vähemmän vettä kuluttaviksi ja kiinteistöjen talotekniikan tarkempi valvonta. Tämä kaikki on vaatinut myös työntekijöiden osaamisen parantamista ja oman osaamisen kasvattamiseen Soihtu haluaakin jokaista työntekijäänsä kannustaa.

Soihtu rakentaa ilmastotietoisille nuorille aikuisille

Vuonna 2020 linjattiin edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös vuonna 2020 aloitetun Soihtu Korttelikylän uudisrakennushankkeen tavoiteltavaksi energialuokaksi säädöksiä parempi A-energialuokka. Myös kaukolämmön osalta tehtiin päätös siirtyä vuoden 2021 alusta Alvan uusiutuvilla polttoaineilla tuotettuun vihreään lämpöön. Soihtu haluaakin nostaa riman kohteidensa energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä korkeammaksi kuin yhteiskunta edellyttää.  Uskomme siihen, että tätä myös ympäristötietoiset opiskelija-asukkaat ja JYYn jäsenet arvostavat asumisvaihtoehtojaan miettiessään.

Soihtu haluaa nostaa riman kohteidensa energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä korkeammaksi kuin yhteiskunta edellyttää. 

Kimmo Moilanen, kiinteistöjohtaja, Soihtu

Me teemme muutosta yhdessä

Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa kasvihuonekaasuja vain sen verran, kuin se itse samassa ajassa pystyy sitomaan. Se on Soihdulla tavoitteena jatkuvien toimintojemme osalta vuoteen 2025 mennessä. Se on kunnianhimoista, mutta motivoi meitä joka päivä.

Takaisin sivun yläosaan

Kortepohjan ylioppilaskylän energiansäästötoimien tulokset 2020

Energiankulutus

(Kortepohjan ylioppilaskylä, lämpöenergia, sääkorjattu, kWh / rm3)

Kortepohjan ylioppilaskylän energiankulutus, sääkorjattu, kilowattituntia rakennettua kuutiota kohden vv. 2015 – 2020. 2015: 39,8 kWh; 2016: 37,5 kWh; 2017: 36,4 kWh; 2018: 32,3 kWh; 2019: 32,3 kWh; 2020: 32,5 kWh.

Vedenkulutus

(Kortepohjan ylioppilaskylä, vedenkulutus, l / asukas / vrk)

Kortepohjan ylioppilaskylän vedenkulutus, litraa / asukas / vuorokausi vv. 2015 – 2020. 2015: 144,3 l, 2016: 127,0 l, 2017: 117,7 l, 2018: 116,6 l, 2019: 109,0 l

Vuosien mittaisen kehitystyön tulos näkyy energiankulutusluvuissa

JYYn ja Soihdun toteuttamat päämäärätietoiset energiansäästötoimet ja kiinteistökannan uudistaminen näkyvät Kortepohjan ylioppilaskylän asuinkohteen kulutusluvuissa laskevana trendinä. Poikkeusvuoden 2020 pieni asukaskohtainen nousu vedenkulutuksessa on seurausta lisääntyneestä kotona vietetystä ajasta ja mukailee maailmanlaajuista koronavuoden trendiä.

Kaukolämmön säästö v. 2020: 762 MWh (sääkorjattu)

Kaukolämmön säästöstä syntyvä vähennys CO2-päästöissä: 117,3 tn / vuosi

Vertailu v. 2016 lähtötasoon Kortepohjan ylioppilaskylässä. Suurimmat säästöt talojen F A B poistoilmalämpöpumppuasennuksista.

Nostoja vuodelta 2020

JYYn liiketoiminta on nyt Soihtu, ja jatkamme suunnannäyttäjinä sen valossa

/ 8.6.2020

JYYn liiketoiminta on nyt Soihtu. Soihdun nimi ja ilme ovat työkaluja, joilla viemme viestiä JYYn liiketoiminnan työstä jatkossa yhä laajemmalle yleisölle. Tällä nimellä ja uudella ilmeellä voimme viimein kertoa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme selkeästi kaikesta siitä hyvästä, mitä JYYn liiketoimintaomistukset opiskelijaomistajalleen tuottavat.

Äänestäjien vaaliväsymystä vähentämään ja äänestysaktiivisuutta lisäämään järjestettiin vaalitärsky. Susannan kyydissä torvensoittajia,

JYYn museoauto Susannaa voi ihastella Kortepohjan ylioppilaskylän näyttelytilassa

, , / 4.12.2020

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan museoauto Susanna on julkaistu nähtäville Kortepohjan ylioppilaskylässä. Näyttelytila sijaitsee peruskorjatun C-talon katutasossa, Rentukka-aukion yhteydessä. Auto on ohikulkijoiden nähtävillä vuorokauden ympäri. Museoauto Susanna on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan v. 1960 hankkima Packard-merkkinen avoauto.

Kestävän tulevaisuuden rakennuttaja

, , , , , , / 26.10.2020

Vuonna 2020 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuutta kehittävä Soihtu on linjannut kestävien kehityksen periaatteiden noudattamisen osaksi strategiaansa. Olemassa olevaa kiinteistökantaa ja uudiskohteita kehitetään ympäristönäkökulmat laajasti huomioiden.