Hyvän elämän perusta, joka kestää

Olemme opiskelijoiden omistama yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnan keskiössä on vastuullisuus. Investoimme ja teemme työtä sen eteen, että pystymme tuottamaan lisäarvoa sidosryhmillemme vielä vuosikymmentenkin päästä.

Soihtu kasvaa vastuullisesti

Soihtu on osa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn konsernia. Konsernissa on kolme aktiivista tytäryhtiötä sekä kaksi osakkuusyhtiötä. Liiketoimintamme perusta on vastuullisuus, tarkemmin taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus.

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitamme liiketoiminnan rakentamista kestävälle pohjalle, jotta se voi tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen vielä vuosikymmenten päästä. Taloudellinen vastuullisuus on edellytys sille, että pystymme toteuttamaan myös ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta pitkällä tähtäimellä. Samalla ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen panostamalla tuemme myös taloudellista menestystämme.

Soihdun liiketoiminta muodostuu kiinteistöistä Kortepohjassa ja Vehkakujalla, toimitiloista Seminaarinmäellä sekä Ilokiven tapahtumatalon liiketoiminnasta. Investoimme vuosittain yli 7 miljoonaa euroa. Seuraavan 15 vuoden aikana JYY-konsernin yhteenlasketut investoinnit tulevat olemaan yli 100 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 lyhyesti

Liiketoimintaa muuttuneessa maailmassa

JYY-konsernin vuosi 2020 oli haastava taloudellisesta näkökulmasta. Silti vuoden 2020 aikanakin tehtiin uudistuksia, investoitiin ja toimittiin aktiivisesti koronapandemian aiheuttamassa uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Julkaisemme vuoden 2020 toimintakertomuksen helposti luettavana verkkosisältönä.

Vuoden 2019 tunnuslukuja

JYYn talous kehittyi vuonna 2019 kokonaisuudessaan odotetusti. Asuntojen käyttöaste nousi edellisestä vuodesta lähes prosenttiyksikön verran, ja lounasmäärä/pv -keskiarvo nousi yli sadalla lounaalla. Konsernin tulos oli +1,3 miljoonaa euroa. Konsernin tuottoihin suhteutettu käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla, euromääräinen käyttökate kasvoi noin 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa, mistä johtuen konsernin taseen loppusumma nousi 83 miljoonaan euroon.

Vuosikertomuksemme 2019 kertoo lisää Soihdun vuodesta (pdf-tiedosto aukeaa uuteen ikkunaan).

Tuotot 10,9 Me

Käyttökate 41%

Tulos 1,3 Me

Taseen loppusumma 83 Me

Investoinnit 8,9 Me

Käyttöaste 96,4 %

Työntekijämäärä 45

Vuokrattavat asunnot 1 612

Myydyt lounaat / pv 912

Tunnuslukuja kuvaajina

Kokonaistuotot konserni (Me): 2016: 11,1 Me, 2017: 12,1 Me, 2018: 11,0 Me, 2019: 10,9 Me
JYY-konsernin kokonaistuotot v. 2016 – 2019 (Me)
Taseen loppusumma, konserni (Me): 2016 65,6 Me; 2017: 70,3 Me; 2018: 77,0 Me; 2019: 83 Me
JYY-konsernin taseen loppusumma v. 2016 – 2019 (Me)
Tulos JYY-konserni (Me): 2016: 1,0 2017: 1,1 2018: -0,1 2019: 1,3
JYY-konserniin tulos v. 2016 – 2019 (Me)