Asukaskyselyyn vastasi yli neljännes asukkaista

Soihtu toteuttaa vuosittain asukaskyselyn kahdessa osassa. Kevään kyselyn tavoitteena on selvittää Soihdun asukkaiden mielipiteitä alueesta, omasta asuintalostaan ja asunnostaan sekä alueen palveluista ja asukastoiminnasta. Syksyisin selvitämme asukkaidemme mielipiteitä ja näkemyksiä kiinteistöjen ylläpidosta. Huhtikuussa toteutettuun asukaskyselyyn vastasi runsas joukko Soihdun asukkaita ja vastausprosentti olikin tänä keväänä 25,2 %.

Vastaajien mukaan Soihtu (JYY) koetaan luotettavaksi ja turvalliseksi vuokranantajaksi (90%) ja Soihdun asuinkohteiden vuokrataso kohtuulliseksi (86 %). Asukkaista yli 80 % kertoo viihtyvänsä asuinkohteessaan ja pitävänsä alueen palveluita pitää riittävän monipuolisena. NPS –suositteluindeksimittarilla mitattuna Soihtua vuokranantajana suosittelisi 49% asukkaista (arvosana 9-10). Soihdun NPS-luku on 34.

”Suosittelen Soihtua, koska vuokra on hyvä ja etuuksia on paljon.”

Asukaskysely, kevät 2022

Oma asuintalo

Omaan asuintaloon ollaan melko tyytyväisiä.  Vastaajista 84% kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen kokonaisuudessaan omaan asuinrakennukseensa. Tyytyväisimpiä asukkaat ovat talon sijaintiin ja tyytymättömimpiä yhteisten varastotilojen riittävyyteen.

Oma asunto

Myös omaan asuntoon ollaan yleisesti ottaen melko tyytyväisiä.  Vastaajista 85% kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen omaan asuntoonsa kokonaisuudessaan. Asuntonsa tuntee omaksi kodikseen 80% asukkaista.  

Soihdun tarjoama laajakaistayhteys

Valtaosa kyselyyn vastanneista (88%) käyttää Soihdun tarjoamaa laajakaistayhteyttä. Yhteyden nopeuteen ja toimivuuteen ollaan varsin tyytyväisiä. Vastaajista 96% kertoo käyttävänsä Soihdun laajakaistaverkkoa vapaa-ajan yhteydenpitoon, 90% opiskeluun liittyvään tiedonhankintaan, 89% videomuotoisen oppimateriaalin katsomiseen sekä 87% reaaliaikaiseen etäopiskeluyhteyteen.

Soihtu Asumisen palvelupiste ja Rentukan infopiste

Arvioitaessa Soihtu Asumisen palvelupistettä ja Rentukan infopistettä, tyytyväisimpiä vastaajat ovat henkilökunnan ammattitaitoon ja palvelualttiuteen. Tyytymättömimpiä vastaajat ovat molempien asiakaspalvelupisteiden tavoitettavuuteen.

Asumisen palvelut

Soihdun asumiseen kuuluvista palveluista tärkeimmiksi koetaan veden ja sähkön kuuluminen vuokraan, ilmaiset pyykkivuorot sekä Soihdun laajakaistayhteys.

Asukastoiminta ja demokratia

Asukastoimintaan kertoo osallistuneensa 17% vastaajista. Suurimmiksi syiksi osallistua asukastoimintaan kerrottiin yleisimmin halu kuulua yhteisöön sekä halu tutustua muihin asukkaisiin. Vastaajista 17% kertoo tietävänsä melko tai erittäin hyvin, mitä asukastoimintaan ja -demokratiaan liittyy ja millaisiin asioihin he pystyisivät asukkaana vaikuttamaan. Asukastoimintaa ja -demokratiaa yleisesti pitää kuitenkin erittäin tai melko tärkeänä 62 prosenttia asukkaista.

Monipuolisia toiveita

Asukaskyselyt ovat yksi Soihdun tavoista selvittää asukkaiden toiveita ja mielipiteitä. Asukkaat antavatkin kyselyissä vuosittain runsaasti vapaamuotoista palautetta, jonka Soihdun henkilökunta käy läpi huolellisesti. Toteutettavissa olevat toiveet huomioidaan joko heti tai aikataulutetaan myöhempään.

Kevään kyselystä poimittuja toiveita:

Ajankohtaista

Henkilöstömuutoksia Soihtu Asumisen tiimissä – Jenna Pigg palvelupäälliköksi, Anni Pajari yhteisömanagerin tehtäviin

, , / 20.9.2022

Soihtu Asumisen henkilöstössä on tapahtunut elo-syyskuussa asukkaillekin näkyviä muutoksia. Soihtu Asumisen henkilökunta on mukana asukkaiden arjessa sekä Soihtu Asumisen palvelupisteellä Vehkakuja 2b:ssa että Rentukan

Ilokivi-julkisivu-kuva-Jari-Kuskelin

JYY ja Soihtu kartoittavat luontojalanjälkensä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisön kanssa

, , / 15.9.2022

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ja sen omistama liiketoimintakokonaisuus Soihtu selvittävät hiili- ja luontojalanjälkensä. Selvitystyön toteuttaa Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom.

Kyläkirppis Lillukassa 19.9.

, , , / 14.9.2022

Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunta järjestää maanantaina 19.9. kirppiksen Lillukassa, ja sään salliessa myös ulkona Lillukan läheisyydessä. Kirppis on avoinna noin klo 14-19, myyjien ja ostajien innokkuudesta riippuen. Jos haluat...