Missä piilee kylähenki?

Teksti: Jenna Pigg | Artikkelikuva: Anssi Kumpula

Jenna Pigg

Asukkaat toivovat, että voisivat aktiivisemmin vaikuttaa oman asuinympäristöön ja saada äänensä kuuluviin. Kysymyksiä kuitenkin herättävät tavat, jotka sopisivat sekä nykyiseen lainsäädäntöön että opiskelijoiden elämään. Kuinka asukkaiden ääni saadaan opiskelija-asumisen parissa kuuluviin? Riittääkö opiskelijoilla kiinnostusta ja aikaa omaa asuinyhteisöä kohtaan, vai haetaanko yhteisöllisyyttä tänä päivänä muualta?

Kortepohjan ylioppilaskylään ei saatu muodostettua vuodelle 2021 asukastoimikuntaa – ensimmäistä kertaa ylioppilaskylän historiassa. Vähäinen kiinnostus asukasdemokratiaa kohtaan on huomattu viime vuosina myös valtakunnallisesti ja Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunta on ollut yksi harvoista aktiivisista asukastoimikunnista viimeisinä vuosinaan.

Suomessa asukasdemokratiaa ohjaa Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa, jonka mukaan aravavuokra-asunnoissa yhteishallinnosta vastaa asukkaiden kokous tai asukastoimikunta. Ongelmaksi viime vuosina on kuitenkin muodostunut vähäinen kiinnostus sekä kokouksia että asukastoimikuntaa kohtaan – tästä syystä lakia ollaankin jo viilaamassa uuteen uskoon.

Yhteisöllisyyttä ilman sitoutumista

Suomen opiskelija-asunnot Ry teetti vuonna 2020 kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää asukkaiden kokemuksia asukasdemokratiasta. Kyselyyn vastasi yli 3000 opiskelija-asuntoyhteisön asukasta ympäri Suomen.

SOA:n teettämä kysely osoittaa, että vain 23 prosenttia vastaajista näkee osallistumisen määräajaksi valittuun asukastoimikuntaan mielekkääksi osallistumistavaksi. Kyselyn perusteella selvää enemmistöä kiinnostaa asukastoiminta ja yhteisö (61%) asukasdemokratian ja vaikuttamisen sijaan (39%). Satunnainen osallistuminen (83%) houkuttelee enemmän kuin määräajaksi sitoutuminen (17%).

Myös Soihtu kysyi näitä asioita omassa asukaskyselyssään, joka toteutettiin huhtikuun aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 430 Soihdun asukasta. Kyselyn mukaan useampi asukkaista on enemmän kiinnostunut yhteisöllisyydestä ja tapahtumista (29%) kuin asukasdemokratiasta ja vaikuttamisesta (15%) – on myös niitä asukkaita, jotka kokevat molemmat yhtä mieluisaksi. 44 prosenttia asukkaista haluaa olla asukastoiminnassa mukana satunnaisesti ja vain 8 prosenttia vastanneista oli halukas osallistumaan säännölliseen toimintaan. Mielekkäimmät tavat vaikuttaa ovat sähköiset äänestykset sekä vapaamuotoinen asukastoiminta, eli tapahtumien ja talkoiden järjestäminen. Myös asukkaiden sähköinen keskustelualusta sai kiinnostusta osakseen.

Vaikuttamisen mahdollisuudet hukassa

Maanantaina 26.4.2021 järjestettiin Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille avoin keskustelutilaisuus, jonka tavoitteena oli keskustella asukastoiminnasta, yhteisöllisyydestä ja vaikuttamisesta ylioppilaskylässä. Paikalla oli yhteensä kymmenen ylioppilaskylän asukasta, JYYn hallituksen varapuheenjohtaja ja konserni- ja kylävastaava Aku Buckbee sekä minä yhteisömanagerin roolissa. Keskustelussa nousi esiin erityisesti viime vuosien piha-alueen muutokset sekä asukkaiden kokemus siitä, että heillä ei ole keinoja vaikuttaa omaan asumiseen.

Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, mikä ero on vaikuttamisella ja päätöksenteolla sekä sitä, kuinka asukkaita saataisiin osallistettua suunnittelussa ja päätöksenteossa enemmän. Kuten kyselynkin perusteella, sähköiset vaikuttamistavat koettiin helpoiksi. Moni koki, että yhteisöllisyys ja tapahtumien järjestäminen kiinnostavat, mutta aika ja resurssit ovat vähäiset. Viestintää ja tiedottamista kaivataan vuokranantajan suunnalta lisää – moni kuitenkin näki kuukausittain lähetettävän Asukasinfo-uutiskirjeen erittäin hyvänä tiedonlähteenä.

Kylään kaivataan ”Kylänyrkkiä”

On siis selvää, että asukastoiminta on murroksessa. Mutta kuinka tästä eteenpäin? Olen vuodenvaihteesta saakka kehittänyt toimintamallia, jossa asukkaista koostettaisiin kevyempi tiimi tapahtumien, talkoiden ja yhteisen hyvän järjestämiseen. Aikaisemmin asukastoimikunnalla on ollut vuosittain suurehko määräraha käytettävissä asukkaiden hyväksi – näillä määrärahoilla on muun muassa järjestetty tapahtumia, ostettu lainatavaroita sekä tuettu ylioppilaskylän kerhotoimintaa. Nyt asukastoimikuntaa ei ole, joten tarvitaan aktiivisia asukkaita mukaan hyödyntämään yhteisiä määrärahoja kaikkien eduksi.

Vaikkakin pandemia on evännyt meiltä mahdollisuuden fyysisten tapahtumien järjestämiseen ja kukistanut kerhotoiminnan, olisi meillä mahdollisuus järjestää vaikkapa etäkokkailuiltoja, ajankohtaisia webinaareja tai yhteisiä luontoretkiä ja piknikejä lähiluonnossa. Kaupunkiviljelyn suuren suosion myötä voisimme järjestää pienimuotoiset pihatalkoot, joissa kylvettäisiin kaikkia asukkaita ilahduttavia hyötykasveja ja rakennettaisiin hyönteishotelleita Kylään. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana.

Ja kunhan vain korona hellittää, kaikki ovet ovat avoinna – yhteisiä illallisia taivaan alla, kulttuuri- ja leffailtoja Lillukassa, Sauna-approt ja Kortepohja-festivaalit. Ja miksi ei vaikka herätettäisi henkiin jotain ”entisaikojen” tapahtumista, kuten Rentukka Rock tai Olvi-juoksut. Miltä kuulostaa?

Yksin tähän ei kukaan pysty, eli nyt kaivataan asukkaita mukaan. Mikäli sinua kiinnostaa yhteisöllisyys ja erilaisten tapahtumien ideointi ja haluat vaikuttaa omaan asuinympäristöösi ilman määräaikaista sitoutumista, tule mukaan ”Kylätiimiin”. Kootaan kiinnostuneista asukkaista porukka, joka haluaa aidosti vaikuttaa kylähenkeen. Saatatpa löytää myös ystäviä siinä sivussa!

Kiinnostuitko?

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi tai tule mukaan keskustelemaan aiheesta Kortepohjan omaan Discordiin!

Luomme vapaaehtoisista asukkaista koostuvan yhteisen keskusteluryhmän, jossa suunnitellaan tapahtumia ja muuta kivaa ylioppilaskylän asukkaille.

Ei sitoumuksia, ei turhia nakituksia – toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja aitoon kiinnostukseen omaa asuinyhteisöä kohtaan. 

Linkit avautuvat uudessa välilehdessä.

Kirjoittaja työskentelee Soihdun yhteisömanagerina osana Soihtu Asumisen tiimiä.

Ajankohtaista

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

Symppis koti Kortepohjassa

, , , / 10.5.2024

  Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Valtteri Hiltunen päätyi Jyväskylään osin sattuman kautta. Arvosanat takasivat hakukeväänä suoraan opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta, ja tervetulokirjeen mukana...

Asukasinfon artikkelikuva

Toukokuun asukasinfo

, / 6.5.2024

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje Soihdun asuinkohteiden ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan...

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

, , / 3.5.2024

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden...