Yhteishallintolaki uudistuu – mitä sitten? 

Teksti: Jenna Pigg | Kuvat: Mari Mansikkamäki, Visual Friday Oy

Valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa ohjataan lainsäädännöllä, jolla taataan asukkaiden osallistaminen heidän arkeaan koskevassa päätöksenteossa. Vaikka Soihdun asuinkohteista ainoastaan Kortepohjan ylioppilaskylä on rakennettu valtion tuella, lakia noudatetaan soveltuvin osin myös muissa kohteissa. 

Yhteishallintolaki määrittelee muun muassa asukastoimikunnan tehtävät ja oikeudet. 1.1.2024 laki uudistuu tähän päivään niin, että asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan entisestään. Uudistunut laki myös antaa erityisryhmille tarkoitetuissa asunnoissa, kuten opiskelija-asunnoissa, mahdollisuuden poiketa yhteishallintolaissa säädetystä toteutustavasta, jos näin asukkaiden osallistuminen voidaan turvata paremmin. Suomen opiskelija-asunnot SOA ry ja Nuorisoasuntoliitto NAL ry ovat kuluneen vuoden aikana tehneet selvityksen siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa opiskelija- ja nuorisoasumisen kohdalla. 

Tavoite sekä yhteishallintolain uudistamisella että erityisryhmäpoikkeusten kirjaamisella on kuitenkin sama: mahdollistaa asukkaille mahdollisimman saavutettava ja helppo tapa vaikuttaa omaa asumista koskeviin kysymyksiin. Osallistu siis itsekin rohkeasti mukaan asukastoimintaan – se onnistuu helposti esimerkiksi marraskuisten asukkaiden kokousten kautta! 

Asukkaiden kokoukset marraskuussa:

Kortepohjan ylioppilaskylä

Keskiviikko 22.11. klo 17.30, Lillukka 

Soihtu Vehkakuja 

Keskiviikko 15.11. klo 18, C-talon kerhohuone 

Soihtu Korttelikylä 

Keskiviikko 8.11. klo 18, B-talon kokoustila 

Kaksi opiskelijaa tekemässä muuttoa.

Ajankohtaista

Paloturvallisuusviikko 25.11.–1.12.2023

Nyt vietetään Paloturvallisuusviikkoa – tarkista kotisi paloturvallisuus

, / 25.11.2023

Valtakunnallista Paloturvallisuusviikkoa vietetään 25.11.–1.12.2023. Tulipalo on paljon helpompi ehkäistä kuin sammuttaa. Ihan äkkiä ei tule ajatelleeksi, että vaikka palo ei kehittyisi kovin suureksi, sen aiheuttama savu tuhoaa...

Vuokrat nousevat maaliskuussa – myös käyttömaksuihin ja korvaushinnastoon tulossa muutoksia

, / 24.11.2023

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on vahvistaessaan Kortepohjan ylioppilaskylän ja liiketoimintajohtokunta vahvistaessaan Soihtu Vehkakujan sekä Soihtu Korttelikylän talousarvion vuodelle 2024 hyväksyneet keskimääräisen...

Artikkelikuvassa Anni Pajari

Yhteisömanagerin viikko

/ 24.11.2023

Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Mari Mansikkamäki, Visual Friday 18.9.2023 Tärkeä osa työtehtäviäni on asukasneuvonta, joka auttaa asukkaita asumiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa. Tänään esimerkiksi kirjoitan...