Syksyn 2022 asukastutkimuksen tuloksia

Soihtu toteuttaa vuosittain asukastutkimuksen kahdessa osassa. Syksyisin selvitämme asukkaidemme kokemuksia kiinteistöjen ylläpidosta, kunnosta ja huollosta sekä niihin liittyvistä palveluista. Keväisin tutkimme asukkaidemme mielipiteitä omasta asuintalosta, asunnosta, asuinalueen palveluista ja asukastoiminnasta.

Syksyn 2022 asukastutkimus oli ensimmäinen, johon myös Soihtu Korttelikylän asukkaat ovat olleet vastaamassa. Tutkimusaineisto kerättiin asukkailta internetkyselynä 14.- 27.11.2022 kaikille Soihdun Asukasinfon tilanneille asukkaille. Tutkimuksen vastausprosentti oli 25,1. Koska v. 2021 syksyn asukastutkimusta ei toteutettu, olemme vertailleet tuloksia tätä aiempien vuosien tutkimuksiin (2018-2020).

Tämän artikkelin nostot ovat lainauksia kyselyyn saaduista avoimista vastauksista. Suomenkielistä artikkelia varten lainaukset on käännetty suomeksi riippumatta siitä, millä kielellä vastaaja on kommentin alun perin kirjoittanut.

”Soihdulla on ollut kaiken kaikkiaan helppo ja mukava asua. Onneksi täältä ei tarvitse muuttaa pois heti valmistuttua ❤”

”Viestintä Soihdulla toimii todella hyvin ja tällaiset kyselyt ovat hyvä ja helppo tapa saada tietoa, mikä jäisi usein muuten sanomatta”

(Soihtu Korttelikylä)

Omaan asuntoon ollaan melko tyytyväisiä

Valtaosa asukkaista (83%) ilmoitti olevansa täysin tai melko samaa mieltä väittämän ”Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen omaan asuntooni” kanssa. Tyytyväisimpiä omaan asuntoonsa olivat Kortepohjan ylioppilaskylän eteläisen tontin sekä Soihtu Korttelikylän asukkaat.
Valtaosa vastaajista (78%) koki, että heidän asuntonsa oli siisti ja puhdas heidän muuttaessaan asuntoon. Tyytyväisimpiä asunnon siisteyteen muuttohetkellä olivat yksiöiden asukkaat, joista 87 % ilmoitti olleensa tyytyväinen asunnon siisteyteen muuttohetkellä.

”Talon äänieristeet ovat ilmeisen hyvät, sillä täällä on ihanan hiljaista. Ilahduttaa erityisesti parveke, kuinka tulin ennen toimeen ilman parveketta! Kolmas kiitoksen aihe: iso kylpyhuone. Ei erityisiä huonoja puolia paitsi varastokomero voisi olla isompi ja maksulliset komerot halvempia.”

(Kortepohjan ylioppilaskylä, eteläinen alue)

Soihdun asuinkohteiden kiinteistöjen ylläpito ja huolto

Kiinteistöjen ylläpitomme sai hyvät arviot henkilökunnan ystävällisyydestä, kohteliaisuudesta ja palvelualttiudesta sekä siivous- ja huoltohenkilökunnan erottumisesta ammattiryhmänä.

Vertailussa edelliseen kiinteistöhuoltoa käsitelleeseen asukastutkimukseen (2020) kokonaistyytyväisyys huoltoon ja ylläpitoon on kehittynyt hyvään suuntaan. Eniten on lisääntynyt tyytyväisyys piha-alueiden hoitoon sekä asukkaita koskevista korjaustöistä viestintään.

Vastaajista 76 prosenttia kertoo tietävänsä, missä asioissa heidän tulee olla yhteydessä huoltoyhtiöön ja 69 prosenttia tietää, miten asunnon kunnossapitovastuu jakautuu vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Noin puolet vastaajista (53%) on tutustunut Soihdun korjausvastuutaulukkoon, jossa asiasta kerrotaan. Soihdun korjausvastuutaulukko löytyy verkkosivustoltamme Soihtu Asumisen Ohjepankista.

”Rauhallinen paikka, kaikki opiskelijan tarvitsema löytyy ylioppilaskylästä. Rakastan tätä paikkaa.”
”Kiitos saunoista, ne ovat aina erittäin siistejä!”

(Kortepohjan ylioppilaskylä, pohjoinen alue)

Jätehuolto

Valtaosa asukkaista (93%) kertoo lajittelevansa omat jätteensä. Tyytyväisimpiä vastaajat ovat kierrätyspisteiden sijaintiin ja tyytymättömimpiä kierrätyspisteiden ympäristön siisteyteen. Jätehuollon toimivuuteen ovat tyytyväisimpiä Kortepohjan eteläisen alueen ja Soihtu Vehkakujan asukkaat (keskiarvo 4,0 / 5).

”Jätteiden kierrätykseen voisi Soihdun puolelta tulla paremmat ohjeet.”

”Voisitteko lähettää asukkaille viestiä, että he eläisivät siististi, eivätkä sotkisi hissejä tarpeettomasti.”

”Paperinkeräykseen laitetaan toistuvasti suuria määriä pahvia.”

(Kortepohjan ylioppilaskylä, eteläinen tontti)

Polkupyöräily

Kyselyyn vastanneista asukkaista 70 prosenttia kertoo pyöräilevänsä Jyväskylässä. Valtaosa Jyväskylässä pyöräilevistä vastaajista (92%) kokee pyöräilyreitit asuinkohteessaan ja sen läheisyydessä turvallisiksi. Polkupyöriä säilytetään yleisimmin asuintalon pyörävarastossa (53%) ja/tai asuintalon edessä pyörätelineessä (36%). Soihdun asukkaista 62 prosenttia on tyytyväisiä polkupyörien säilytysmahdollisuuksiin omassa asuinkohteessaan. Tyytyväisimpiä pyörien säilytysmahdollisuuksiin ovat Soihtu Korttelikylän asukkaat.

Rentukan kuntosali

Lähes puolet vastaajista (45%) kertoo käyttävänsä Rentukan kuntosalia. Kuntosalia käyttävistä vastaajista 76 prosenttia on tyytyväisiä kuntosalin laitevalikoimaan ja varusteluun ja 79 prosenttia kertoo olevansa pääsääntöisesti tyytyväinen kuntosalilaitteiden ylläpitoon.

Kyselyssä olleeseen avoimeen kysymykseen Rentukan kuntosalin ylläpidosta ja laitekannasta tulleet vastaukset on otettu käsittelyyn yhdessä Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunnan kuntosalivastaavan kanssa.

Tulevaisuuden peruskorjaus- ja aluekehityshankkeet

Joka neljäs vastaaja (25%) kertoo tietävänsä, mistä saa tietoa alueella meneillään olevista peruskorjaus- ja rakennushankkeista. Määrä on hieman laskenut vuosien varrella. Noin joka viides vastaaja (19%) on kiinnostunut osallistumaan peruskorjaus- ja aluekehityshankkeiden ideointiin ja suunnitteluun esim. työpajamuodossa. Soihdun rakennushankkeita seurataan teemaa käsittelevällä verkkosivulla.

Ajankohtaista

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

Symppis koti Kortepohjassa

, , , / 10.5.2024

  Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Valtteri Hiltunen päätyi Jyväskylään osin sattuman kautta. Arvosanat takasivat hakukeväänä suoraan opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta, ja tervetulokirjeen mukana...

Asukasinfon artikkelikuva

Toukokuun asukasinfo

, / 6.5.2024

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje Soihdun asuinkohteiden ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan...

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

, , / 3.5.2024

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden...