Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi

Asetettu nähtäville: 26.03.2019 kello 10:45
Nähtäville asetti: Hallituksen varapuheenjohtaja ja konsernivastaava Roosa Hämäläinen

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2019 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE SEKÄ (2 KPL) 2020 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia. JYY omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa sekä toimitiloja. Vuokralaisia ylioppilaskunnalla on yli 2000. Lisäksi JYY omistaa palvelu- ja ravintolaliiketoimintaa sekä on osakkuusyhtiöiden kautta mukana myös tietokonekaupassa ja lounasravintolatoiminnassa

Liiketoimintajohtokunta on JYYn organisaatiouudistuksen seurauksena perustettava hallintoelin, joka koostuu seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenistä neljä (4) on ylioppilaskunnan opiskelijajäseniä ja kolme (3) ulkopuolisia liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta omaavia jäseniä.

JYYn liiketoimintajohtokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat. Liiketoimintajohtokunta päättää ja panee täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle.

Liiketoimintajohtokunnan kaudet ovat kaksivuotisia ja jäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta kuluvan kalenterivuoden lopussa. Koska liiketoimintajohtokunta perustetaan kesken vuoden, valitaan opiskelijaedustajista kaksi (2) vuonna 2019 päättyvälle toimikaudelle ja kaksi (2) vuonna 2020 päättyvälle toimikaudelle.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan JYYn jäsenyyden omaavat henkilöt. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon.

Opiskelijaedustajien valintaprosessissa painotetaan hakijoiden motivaatiota ja oppimishalua. Liiketoimintajohtokunnan kokoonpanossa pyritään myös ottamaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää hakijan tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan Aino Rytköselle. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse tai kirjallisena. Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto.

Liiketoimintajohtokunnan jäsenille tullaan maksamaan kokouspalkkiota, jonka suuruus päätetään edustajiston kokouksessa huhtikuussa. Ehdotus palkkion suuruudeksi on n. 120 € / kokous. 

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 04.04.2019 kello 23:59.

Lisätietoja:

Marko Huttunen
JYYn toimitusjohtaja
marko.huttunen@jyy.fi
+358 50 329 2563

Aino Rytkönen
Edustajiston varapuheenjohtaja,
erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja

evpj@jyy.fi
+358 40 524 4947

Ajankohtaista

Etsitkö asuntoa Jyväskylästä?

, , , , / 22.6.2022

Soihdun asukkaat arvostavat mm. yhteisöllisyyttä, käytettävissä olevia opiskelutiloja ja kuntosalia. Lue lisää siitä, miksi kannattaa sinunkin muuttaa Soihdulle.

Ylioppilaskylän H- ja J-talojen katoille asennetaan aurinkopaneelit

, , , / 17.6.2022

Kortepohjan ylioppilaskylä siirtyy uusiutuvan energian tuotantoon, kun H- ja J-talojen katoille asennetaan ensi viikosta alkaen aurinkopaneelit. Aurinkopaneelien tuotto ylioppilaskylän sähkönkulutuksesta on noin 2 % ja tulevaisuudessa...

Kaikki Soihtu Korttelikylän asunnot on tarjottu

, , / 13.6.2022

Soihdun uudiskohteen Soihtu Korttelikylän haku avautui huhtikuussa. Kaikki asuntohakemukset on ehditty käsittelemään Soihtu Asumisen toimesta ja hakijoille on lähetetty asuntotarjous henkilökohtaisesti. Soihtu Korttelikylän asukkaat...