Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi

Asetettu nähtäville: 26.03.2019 kello 10:45
Nähtäville asetti: Hallituksen varapuheenjohtaja ja konsernivastaava Roosa Hämäläinen

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2019 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE SEKÄ (2 KPL) 2020 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia. JYY omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa sekä toimitiloja. Vuokralaisia ylioppilaskunnalla on yli 2000. Lisäksi JYY omistaa palvelu- ja ravintolaliiketoimintaa sekä on osakkuusyhtiöiden kautta mukana myös tietokonekaupassa ja lounasravintolatoiminnassa

Liiketoimintajohtokunta on JYYn organisaatiouudistuksen seurauksena perustettava hallintoelin, joka koostuu seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenistä neljä (4) on ylioppilaskunnan opiskelijajäseniä ja kolme (3) ulkopuolisia liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta omaavia jäseniä.

JYYn liiketoimintajohtokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat. Liiketoimintajohtokunta päättää ja panee täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle.

Liiketoimintajohtokunnan kaudet ovat kaksivuotisia ja jäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta kuluvan kalenterivuoden lopussa. Koska liiketoimintajohtokunta perustetaan kesken vuoden, valitaan opiskelijaedustajista kaksi (2) vuonna 2019 päättyvälle toimikaudelle ja kaksi (2) vuonna 2020 päättyvälle toimikaudelle.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan JYYn jäsenyyden omaavat henkilöt. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon.

Opiskelijaedustajien valintaprosessissa painotetaan hakijoiden motivaatiota ja oppimishalua. Liiketoimintajohtokunnan kokoonpanossa pyritään myös ottamaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää hakijan tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan Aino Rytköselle. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse tai kirjallisena. Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto.

Liiketoimintajohtokunnan jäsenille tullaan maksamaan kokouspalkkiota, jonka suuruus päätetään edustajiston kokouksessa huhtikuussa. Ehdotus palkkion suuruudeksi on n. 120 € / kokous. 

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 04.04.2019 kello 23:59.

Lisätietoja:

Marko Huttunen
JYYn toimitusjohtaja
marko.huttunen@jyy.fi
+358 50 329 2563

Aino Rytkönen
Edustajiston varapuheenjohtaja,
erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja

evpj@jyy.fi
+358 40 524 4947

Ajankohtaista

Artikkelikuva Opiskelija-asuntojen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan

Opiskelija-asuntojen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan

, / 27.9.2023

Tänä syksynä Soihdun opiskelija-asuntojen kysyntä on ylittänyt tarjonnan reilusti. Soihdun asuntoja vuokrataan ensisijaisesti opiskelijoille ja näistä asunnoista osa on valtion tukemia vuokra-asuntoja (ns. ARA-asuntoja), joiden...

Häiriötilanne puhelinpalvelussa

, / 26.9.2023

Soihtu Asumisen puhelinpalvelun vaihteessa on häiriö, jonka vuoksi puhelut eivät tällä hetkellä ohjaudu oikein. Selvitämme tilannetta parhaillaan. Otathan meihin yhteyttä sähköpostitse, mikäli et tavoita meitä puhelimitse....

Havainnekuva Kartanonkujan varrelle sijoittuvasta kerrostalosta

Soihdun uudisrakennushankkeella Kortepohjan ylioppilaskylässä myönteiset näkymät

, , , / 31.8.2023

Soihtu tavoittelee Kortepohjan ylioppilaskylään uudisrakennusta palvelemaan mm. opiskelijaperheitä. Uudisrakennus sijoittuu Kartanonkujan varteen, Q- ja E-talojen väliin. Edellyttäen, että Soihdun uudiskohde saa rakennusluvan Jyväskylän kaupungilta ja aloitusluvan Aralta, voidaan rakentaminen aloittaa loppusyksystä 2023.