Monipuolisia palveluita kehutaan, mutta vaikuttamismahdollisuukset mietityttävät

Soihtu Vehkakujan ja Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille teetetty asukaskysely keräsi huiman määrän vastaajia tänäkin keväänä. Huhtikuussa toteutetun kyselyn vastausprosentti oli lähes 28 %. Kevään tutkimuksen tavoitteena on vuosittain selvittää Soihtu Asumisen asukkaiden mielipiteitä alueesta, omasta asuintalostaan, omasta asunnostaan sekä alueen palveluista, yhteisöllisyydestä ja asukastoiminnasta. Syksyn asukaskyselyssä keskitytään puolestaan kiinteistöjen ylläpitoon.

Kevään kyselyyn vastanneiden mukaan JYY (Soihtu) koetaan luotettavaksi ja turvalliseksi vuokranantajaksi (85%) ja Soihdun asuinkohteiden vuokrataso kohtuulliseksi (88%). Asukkaista 86% kertoo viihtyvänsä asuinkohteessaan ja alueen palveluita pitää riittävän monipuolisena 84% vastaajista. NPS-suositteluindeksimittarilla mitattuna Soihtua vuokranantajana suosittelisi 53% asukkaista. Soihdun NPS-luku on 38.

Jos joku tuttu tulisi Jyväskylään opiskelemaan, niin tätä suosittelisin, koska tiedän että täällä toimii kaikki hyvin ja asuminen on tehty helpoksi ja tietää minne ottaa yhteyttä, jos tulee ongelmia.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Omaan asuntoon ja asuintaloon ollaan melko tyytyväisiä

Vastaajista 83% kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen omaan asuinrakennukseensa kokonaisuudessaan. Tyytyväisimpiä asukkaat ovat talon sijaintiin ja tyytymättömimpiä yhteisten varastotilojen riittävyyteen. Tyytyväisyys omaan asuintaloon on pysynyt varsin samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Kortepohjan ylioppilaskylää koskevissa palautteissa esiin nousivat työmaat meluhaittoineen, eikä portaittain tapahtuva aluekehitys näyttäydy loogisena kaikille asukkaille.

Vihreää rakentamista juu‐u, näen pelkkää betonia ikkunastani.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Omaan asuntoon ollaan yleisesti ottaen melko tyytyväisiä. Vastaajista 85% kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen omaan asuntoonsa kokonaisuudessaan. Asuntonsa tuntee omaksi kodikseen 81% asukkaista. Asukkaista noin puolet hakisi uutta asuntoa Soihdulta, mikäli heidän elämäntilanteensa muuttuisi ja uuden asunnon hankinta tulisi ajankohtaiseksi. Vapaissa kommenteisssa esiin nousivat uudempien asuintalojen kaksioiden pohjaratkaisut, joita ei koettu sopivaksi itselle. Osalle vastaajista oli myös epäselvää, voiko opintojen loppumisen jälkeen asua Soihdun kohteissa. Avoimissa kommenteissa positiivisessa mielessä esiin nostettiin esimerkiksi monipuolisia palveluita, hinta-laatu-suhdetta, sijaintia ja opiskelijaravintolan läheisyyttä.

Olen suositellutkin useasti. Tyypillisesti valtteina vuokra, sijainti, palvelut, netti, yms.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Soihdun asumiseen kuuluvista palveluista tärkeimmiksi vastaajat kokevat veden ja sähkön kuuluminen vuokraan, ilmaiset pyykkivuorot sekä Funet-laajakaista. Valtaosa kyselyyn vastanneista (85%) kertoo käyttävänsä Funet-laajakaistayhteyttä (Kortex-verkko). Yhteyden nopeuteen ja toimivuuteen ollaan varsin tyytyväisiä. Vastaajista 95% kertoo käyttävänsä Funet-laajakaistaa vapaa-ajan yhteydenpitoon, 88% opiskeluun liittyvään tiedonhankintaan ja videomuotoisen oppimateriaalin katsomiseen sekä 86% reaaliaikaiseen etäopiskeluyhteyteen.

Vaikuttamismahdollisuudet mietityttävät

Valtaosa Kortepohjan ylioppilaskylässä asuvista vastaajista (91%) pitää Kortepohjan ylioppilaskylästä. Vastaava luku Soihtu Vehkakujan asukkailla on 81 %. Kaksi kolmesta Kortepohjan asukkaasta on toiveikas ylioppilaskylän tulevaisuuden suhteen. Soihtu Vehkakujan kohteessa puolestaan kaksi viidestä on toiveikas kohteen tulevaisuuden suhteen. Joka kolmas Soihdun asukas uskoo voivansa vaikuttaa siihen, millainen kohde on.

Great community, easy to make friends, affordable housing, it feels like living in a real village.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Asukastoimintaan kertoo osallistuneensa 13% vastaajista. Suurimmiksi esteiksi sille, ettei ole osallistunut asukastoimintaan, vastaajat kertovat kiinnostuksen puutteen asukastoimintaa kohtaan sekä ajan puutteen. Kritiikkia osakseen vapaissa kommenteissa saivat vaikuttamismahdollisuudet.

Ylioppilaskylän konsepti on loistava, mutta toteutus on puutteellinen. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kylän asioihin ovat heikot tai ainakin niistä tiedottaminen on liian vähäistä.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Suurimmiksi syiksi osallistua asukastoimintaan kerrottiin yleisimmin halu kuulua yhteisöön sekä halu tutustua muihin asukkaisiin. Asukastoimintaa ja -demokratiaa yleisesti pitää erittäin tai melko tärkeänä 60 prosenttia asukkaista. Mielekkäimmäksi tavaksi osallistua asukastoimintaan ja vaikuttaa omaan asumiseen koetaan sähköiset äänestykset ajankohtaisista aiheista.

Kun jotain mielenkiintoista järjestetään ja siihen nähdään vaivaa, on mukavaa lähteä myös osallistumaan tapahtumiin.

Soihdun asukaskysely, kevät 2021

Monipuolisia toiveita

Asukaskyselyt ovat yksi Soihdun tavoista selvittää asukkaiden toiveita ja mielipiteitä. Asukkaat antavatkin kyselyissä vuosittain runsaasti vapaamuotoista palautetta, jonka Soihdun henkilökunta käy läpi huolellisesti. Toteutettavissa olevat toiveet huomioidaan joko heti tai aikataulutetaan myöhempään.

Kevään kyselystä poimittuja toiveita:

Translation of this article will follow shortly.

Ajankohtaista

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

Symppis koti Kortepohjassa

, , , / 10.5.2024

  Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Valtteri Hiltunen päätyi Jyväskylään osin sattuman kautta. Arvosanat takasivat hakukeväänä suoraan opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta, ja tervetulokirjeen mukana...

Asukasinfon artikkelikuva

Toukokuun asukasinfo

, / 6.5.2024

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje Soihdun asuinkohteiden ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan...

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

, , / 3.5.2024

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden...