JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design 

Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden yhteenlaskettu kokemus eri järjestöjen hallituksista ja siten paljon osaamista.  

”Tehtäväni on tuntea JYYn jäsenten arjessa ajankohtaiset ilmiöt ja tarpeet ja järjestöjen arki. Hyvän hallinnon periaatteiden toimiminen järjestöissä ja yhdistyslain tuntemus auttavat onnistumaan.” 

Asiakaspalvelua kasvokkain ja digitaalisesti 

Aamut alkavat sähköpostista, johon saapuu JYYn jäsenten ja JYYn piirissä toimivien järjestöjen, kuten ainejärjestöjen, yhteydenottoja. Välillä kuulostellaan Jodelia. 

Kohtaamisia JYYn jäsenten kanssa syntyy asiakaspalvelutyössä. Toimisto sijaitsee Seminaarinmäellä JYYn ylioppilastalo Ilokivessä. Vuoden 2024 alkupuolella on aloitettu kokeilu, jossa jäsenpalvelu jalkautuu tiistaisin eri kampuksille.   

”Käyn vuorotellen Ylistönmäellä ja Mattilanniemessä eri ainejärjestöjen tiloissa. Mukana on lukuvuositarroja ja avainkortteja. Samalla teen neuvontaa ja kohtaan opiskelijoita.”  

Kevään 2024 aikana myös JYYn edustajiston ja hallituksen kokouksia pidetään eri kampuksilla. Kokeiluvaiheessa oleva käytäntö syntyi kirjaimellisesti JYYn jäsenten aloitteesta: järjestötaustaisten edustajistoryhmien syksyllä 2023 tekemästä aloitteesta, jossa JYYlle toivottiin lisää näkyvyyttä Seminaarinmäen ulkopuolella.  

”Parasta opiskelijalle olisi, jos olisimme JYYnä ja Soihtuna lähempänä opiskelijaa, arkisena asiana. Opiskelijoiden ymmärrys JYYn tehtävästä lisääntyy, kun saamme palvelumme helposti saataville.” 

Järjestöille, asiantuntevasti 

Järjestöjen kouluttaminen on Petrolle työn innostavin puoli. Saadut kiitokset muistuttavat työn merkityksestä. Petro auttaa järjestöjä myös kahden kesken. Silloin voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin yhdistyksen asiakirjoja, rekisteröidyn yhdistyksen perustamista, tai yhdistyksen sääntömuutoksia.  

”Monella opiskelijalla on tiiviimpi suhde oman oppiaineen tai laitoksen yhteisöön, ja sitä kautta omaan ainejärjestöön, kuin koko laajaan yliopistoyhteisöön ja JYYhyn. Siksi JYYssä haluamme ylläpitää hyviä suhteita harraste- ja ainejärjestöihin.”  

Häirintäyhdyshenkilön roolissa Petro neuvoo järjestöjä arkaluontoisissakin tilanteissa, kun vaikkapa järjestön jäsenistön keskuudessa ilmenee epäasiallista käytöstä.  

JYY on palveleva organisaatio 

Petro muistuttaa, että JYYn jäsenen etujen valvominen yliopiston suuntaan ja yhteiskunnallisesti on JYYn tärkein tehtävä. Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri käyttää työssään vaikuttamis- ja neuvottelutaitoja niissä verkostoissa, joihin työ ja omat kiinnostuksen kohteet ovat hänet liittäneet. Lopulta kaikki JYYn toiminta voidaan nähdä jäsenpalveluna. 

”Varmistetaan, että opiskelijoiden oikeuksia kunnioitetaan, että mennään eteenpäin eikä taaksepäin. Vaikutetaan siellä, missä voidaan – joskus lobataan uutta bussilinjaa kaupungin suuntaan, joskus neuvotellaan yliopiston kanssa uusi tapahtumatila opiskelijayhteisön käyttöön. Halutaan edistää opiskelijan sujuvampaa arkea.” 

“Halutaan edistää opiskelijan sujuvampaa arkea.”

Petro Pitkänen

JYYn jäsenpalvelusihteeri Petro Pitkänen Ilokiven keskustoimistolla

Ajankohtaista

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

Symppis koti Kortepohjassa

, , , / 10.5.2024

  Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Valtteri Hiltunen päätyi Jyväskylään osin sattuman kautta. Arvosanat takasivat hakukeväänä suoraan opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta, ja tervetulokirjeen mukana...

Asukasinfon artikkelikuva

Toukokuun asukasinfo

, / 6.5.2024

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje Soihdun asuinkohteiden ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan...

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

, , / 3.5.2024

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden...