JYYn ja Soihdun hiili- ja luontojalanjälki selvitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa

Tiedote, vapaa julkaistavaksi 23.3.2023 klo 9.00

 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn ja sen omistaman liiketoimintakokonaisuus Soihdun hiili- ja luontojalanjäljen laskenta on valmistunut. Selvitystyön on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom.

Yhteistutkimushankkeessa JYU.Wisdom selvitti JYYn merkittävimpien hankintojen, toimintojen, JYYn edunvalvontatyön sekä Soihtu-liiketoimintakokonaisuuden, hiili- ja luontojalanjäljen.

Luontojalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen tai organisaation aiheuttamaa negatiivista vaikutusta luonnolle ja sen monimuotoisuudelle. Kansainvälisen tiedeyhteisön kanta on, että ilmastonmuutos ja luontokato on ratkaistava samanaikaisesti. JYY ja Soihtu toivovat, että oman toiminnan vaikutusten hahmottaminen kokonaisuutena kannustaisi muitakin Keski-Suomen toimijoita tarkastelemaan omaa toimintaansa laajemmin, eikä pelkästään hiili- vaan myös luontojalanjäljen, kautta.

Selvitystyön yhteydessä Soihtu ja JYY saavat käyttöönsä työkalut, joiden avulla hiili- ja luontojalanjäljen laskenta onnistuu tulevina vuosina itsenäisesti. Hankkeessa laskettiin myös toimenpide-ehdotusten avulla, kuinka paljon JYY voi pienentää hiili- ja luontojalanjälkiään, esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja rakennusmateriaalien käyttöä, edistämällä kierrätystä sekä korvaamalla lihatuotteita kasviperäisillä vaihtoehdoilla.

Vuonna 2021 rakentaminen aiheutti 25 % JYY:n hiilijalanjäljestä, 22 % maaekosysteemeihin kohdistuvasta luontojalanjäljestä ja 20 % makean veden ekosysteemeihin kohdistuvasta luontojalanjäljestä. Rakentaminen ja rakennusten ylläpito onkin suurin JYYn toiminnan hiilipäästöjen lähde ja luontokadon aiheuttaja. JYYn ravintolatoiminnan elintarvikeostot ovat myös merkittäviä ja aiheuttivat 10 % hiilijalanjäljestä ja 85 % meriekosysteemeihin kohdistuvasta luontojalanjäljestä.

JYY on aloittanut työn ilmastovaikutustensa vähentämiseksi jo aiemmin hiilijalanjäljen laskennalla, ja nyt valmistunut raportti kuvaa vaikutukset ilmaston lisäksi luonnon monimuotoisuudelle. Näkökulma toiminnan vaikutusten tarkasteluun on siis selvästi aiempaa laajempi. Pyrkimys on tarkastella toimintaa jatkossa kokonaisuutena.

”JYYn ilmastotiekarttaprojektin myötä olemme jo päässeet toteuttamaan ilmastotekoja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Suuri vaikutus hiili- ja luontojalanjälkiimme on myös asiakkaidemme tekemillä valinnoilla niin ravintoloissamme kuin asumisen arjessa. Soihtu voi auttaa ja pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin”, sanoo Soihdun toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

”Hankkeessa olemme päässeet kehittämään hiili- ja luontojalanjäljen laskentamenetelmää eteenpäin ja pystyneet jälleen tuomaan luontojalanjäljen hiilijalanjäljen rinnalle. Hankkeen tulokset auttavat Soihtua ja JYY:tä kehittämään toimenpiteitä, jotka torjuvat yhtäaikaisesti sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa”, sanoo laskennan päätoteuttaja, JYUn projektitutkija Krista Pokkinen.

”JYYssä haluamme vaikuttaa koko ympäröivään yhteiskuntaan, jotta se kehittyy luonnon ja ilmaston kannalta kestävämmäksi. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistuminen on elintärkeää myös siksi, että se vaikuttaa eniten nuoriin sukupolviin ja heidän tulevaisuuteensa. Yleispoliittisessa linjapaperissamme on linjattu paljon vaikuttamistavoitteita, joiden edistämisen kautta haluamme olla näyttämässä esimerkkiä myös muille”, sanoo JYYn hallituksen kestävyyssektorin hallituslainen Susanna Auvinen.

“On upeaa, että JYY on lähtenyt yhdessä JYU:n kanssa eturintamaan kehittämään organisaatioiden ekologisen kestävyyden mittareita kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Toimenpide- ja ympäristöohjelmien ei tulisi tavoitella vain hiilijalanjäljen pienentämistä vaan planetaarista hyvinvointia. Olemme yliopistolla huomanneet, että eräät hiilijalanjälkeä pienentävät toimet, kuten siirtyminen turpeen poltosta puun polttoon, itse asiassa kasvattavat luontojalanjälkeä. Jotta emme menisi ojasta allikkoon, luontovaikutusten hahmottaminen on erittäin tärkeää. JYY:llä on nyt erinomainen mahdollisuus päivittää oma tiekarttansa ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan,” kannustaa Jyväskylän yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasiantuntija Ulla Helimo.

JYY & Soihtu x JYU.Wisdom hiili- ja luontojalanjälkilaskentahanke:

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Soihdun hiili- ja luontojalanjälkiraportti on julkaistu JYU Reports -julkaisusarjassa ja luettavissa verkossa (linkki pdf-dokumenttiin).

JYU.Wisdom on Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva monitieteinen asiantuntijaverkosto. JYU.Wisdom viestii toiminnastaan englanniksi verkkosivustollaan, jonne pääsee tästä linkistä.

Ajankohtaista

Asiakaspalvelija puhelimessa.

Uudistuksia Soihdun palveluihin

, , , , / 24.7.2024

Soihtu haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman sujuvan asiakaspalvelukokemuksen. Asumisen palvelupisteelle voi varata syyskuusta alkaen henkilökohtaisen palveluajan sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Kun muutat pois, palauta avaimet ohjeiden mukaisesti – näin seuraavakin pääsee muuttamaan ajallaan

, , , , / 23.7.2024

Ohjeistamme poismuuttajaa palauttamaan avaimet ajallaan, jotta uuden asukkaan muutto sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. Korvaushinnastoon on lisätty veloitukset koskien virheellisiä tai myöhästyneitä avainpalautuksia.

Kaverukset parvekkeella

Elokuun asunnot tarjottu

, , , , / 11.7.2024

Kaikki elokuun alkuun vapautuvat asunnot ovat nyt tarjottuna ja suurimpaan osaan on jo solmittu vuokrasopimus. Yksittäisiä asuntoja tai soluhuoneita saattaa vielä vapautua elokuun alkuun, jos joku asuntotarjouksen saajista ei hyväksy saamansa tarjousta.