Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi

Asetettu nähtäville: 26.03.2019 kello 10:45
Nähtäville asetti: Hallituksen varapuheenjohtaja ja konsernivastaava Roosa Hämäläinen

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2019 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE SEKÄ (2 KPL) 2020 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia. JYY omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa sekä toimitiloja. Vuokralaisia ylioppilaskunnalla on yli 2000. Lisäksi JYY omistaa palvelu- ja ravintolaliiketoimintaa sekä on osakkuusyhtiöiden kautta mukana myös tietokonekaupassa ja lounasravintolatoiminnassa

Liiketoimintajohtokunta on JYYn organisaatiouudistuksen seurauksena perustettava hallintoelin, joka koostuu seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenistä neljä (4) on ylioppilaskunnan opiskelijajäseniä ja kolme (3) ulkopuolisia liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta omaavia jäseniä.

JYYn liiketoimintajohtokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat. Liiketoimintajohtokunta päättää ja panee täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle.

Liiketoimintajohtokunnan kaudet ovat kaksivuotisia ja jäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta kuluvan kalenterivuoden lopussa. Koska liiketoimintajohtokunta perustetaan kesken vuoden, valitaan opiskelijaedustajista kaksi (2) vuonna 2019 päättyvälle toimikaudelle ja kaksi (2) vuonna 2020 päättyvälle toimikaudelle.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan JYYn jäsenyyden omaavat henkilöt. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon.

Opiskelijaedustajien valintaprosessissa painotetaan hakijoiden motivaatiota ja oppimishalua. Liiketoimintajohtokunnan kokoonpanossa pyritään myös ottamaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää hakijan tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan Aino Rytköselle. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse tai kirjallisena. Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto.

Liiketoimintajohtokunnan jäsenille tullaan maksamaan kokouspalkkiota, jonka suuruus päätetään edustajiston kokouksessa huhtikuussa. Ehdotus palkkion suuruudeksi on n. 120 € / kokous. 

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 04.04.2019 kello 23:59.

Lisätietoja:

Marko Huttunen
JYYn toimitusjohtaja
marko.huttunen@jyy.fi
+358 50 329 2563

Aino Rytkönen
Edustajiston varapuheenjohtaja,
erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja

evpj@jyy.fi
+358 40 524 4947

Ajankohtaista

Kortepohjan ylioppilaskylässä peruskorjataan jo viides tornitalo

, , , / 21.6.2021

Soihtu, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistama liiketoimintakokonaisuus, toteuttaa Kortepohjan ylioppilaskylässä viidennen tornitalon peruskorjauksen. Viides peruskorjattava talo, joka tunnetaan nimellä E-talo, sijaitsee Kortepohjan koulun välittömässä läheisyydessä. Toteutuksessa Soihdulle on tärkeää säilyttää Kortepohjan ylioppilaskylän eteläisen alueen rakennuskulttuurinen yhtenäisyys ja samalla parantaa talojen energiatehokkuutta ja pienentää talojen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Kestävän kehityksen mukainen toteutus on Soihdulle arvovalinta. E-talon urakan toteuttaa jyväskyläläinen Rakennus-Kaseva Oy.

Ylioppilaskylän C-talon avainkortit vanhenevat 2.7.

, / 17.6.2021

Ylioppilaskylän C-talon avainkortit vanhenevat ja avainkortti/kortit pitää käydä vaihtamassa uusiin. Ylioppilaskylän C-talon asukkaiden avaimet vanhenevat 2.7.2021. Voit käydä vaihtamassa avainkorttisi SOIHTU ASUMISEN PALVELUPISTEELLÄ...

Ylioppilaskylän B-talon asuntojen lukot koodataan 21.6. – Asukas tarvitsee uuden avainkortin tuon jälkeen

, / 17.6.2021

Ylioppilaskylän B-talon avainkortit vanhenevat ensi viikolla. Lukkohuolto käy koodaamassa asuntojen lukot uusia kortteja varten maanantaina 21.6.2021. Lukon uudelleenkoodauksen jälkeen vanha avainkortti ei enää toimi asunnon oveen, joten sinun...