Opiskelija on omistaja

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design 

Hilma Hintikka opiskelee johtamista Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Syksyllä 2021 hän oli lopettanut täysipäiväisen työskentelyn aiemmassa ammatissaan farmaseuttina ja mennyt mukaan uuden ainejärjestönsä Pörssin toimintaan.  

Hilma valittiin JYYn edustajiston jäseneksi samana syksynä. Ensimmäisellä kaudellaan Hilma toimi oman ryhmänsä PD:n ryhmävastaavana. Ylioppilaskuntavaikuttaminen vei mennessään: syksyllä 2023 Hilma ilmoitti olevansa kiinnostunut toimimaan koko ylioppilaskunnan puheenjohtajana.  

JYYn puheenjohtaja vastaa edustajiston toiminnasta, johtaa puhetta edustajiston kokouksissa ja toimii näkyvässä roolissa ylioppilaskunnan korkeimman päättävän elimen johdossa.  

”JYYllä aika tyypillinen tarina on, että antaa niin sanotusti pikkusormen, ja tulee vedetyksi mukaan johonkin paljon isompaan.” 

JYYn tärkeimmät päätökset tekee yliopiston opiskelijoista koostuva 41-paikkainen edustajisto. Se edustaa JYYn päätöksenteossa opiskelijoita ja JYYn liiketoiminnassa omistajaa. Päätökset toimeenpanee ylioppilaskunnan hallitus. 

Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2024 on Akseli Immonen, jonka kertomus matkasta fuksista JYYn näkyvään luottamushenkilörooliin toistaa ”tyypillisen tarinan” kaarta. Ainejärjestön varapuheenjohtajana toiminut valtio-opin opiskelija Akseli aikoi jättää järjestöt sikseen ja keskittyä opiskeluun, kun häntä oli alettu pyytää mukaan edustajistoryhmä Jyvivan uusien iltaan.  

”Sanoin että ok, tulen katsomaan, mutta en varmaan lähde ehdolle edustajistovaaleihin – ja sitten lähdin ehdolle siellä 2021 uusien illassa. Tajusin että tämä ylioppilaskuntatoiminta on tosi kivaa. Opinnot saikin jäädä hetkeksi taas.” 

Akseli on pohtinut JYYn viehätysvoiman salaisuutta. Mikä saa alun alkaen vastahakoiset ihmiset innostumaan ja sitoutumaan järjestön pariin?  

”Ylioppilaskuntatoiminta on niin uniikkia settiä. Eihän tällaiselle ole vastinetta missään. Ihmiset eivät voi kuvitella, millaista täällä on.” 

Edustajistossa kuuluu opiskelijaomistajan ääni 

Akseli kertoo, että kysyttäessä suosikkia jyväskyläläisistä opiskelijatapahtumista hän vastaa rehellisesti, että se on JYYn edustajiston kokous.  

”En pysty valehtelemaan, että se olisi joku vapputapahtuma. Jokin on varmaan vinksahtanut päässäni.”  

Akselin innostusta alkaa ymmärtää, kun vilkaisee JYYn edustajiston tehtävälistaa ja aikaansaannoksia. Kun puhutaan JYYn tekemisistä, tarkoitetaan lähes aina JYYn edustajiston päätöksillä syntyneitä asioita. Lain mukaan JYYn tulee valita keskuudestaan opiskelijaedustajat yliopiston hallinnon osoittamille paikoille. JYY tekee paljon muutakin, sillä monenlaisia vastuita on kertynyt toiminnan kasvaessa 90 vuoden aikana.  

JYY.fi-sivustolla JYY kuvaa edustajistoa omaksi parlamentikseen ja avaa sen tehtäviä:  

”Edustajisto päättää muun muassa JYYn säännöistä, talousarviosta, tilinpäätöksestä, lainoista ja rakentamisesta. [–] valitsee myös ylioppilaskunnan hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä tärkeimmät JYYn työntekijät, kuten toiminnanjohtajan, toimitusjohtajan ja päätoimittajan.” (Lähde: jyy.fi/osallistu-ja-vaikuta/edustajisto) 

Niinpä pelkästään vuonna 2023 edustajistossa käsiteltiin mm. toiminnanjohtajan sijaisen ja Jylkkärin päätoimittajan rekrytointeja, Kortepohjan ylioppilaskylän U-talon ja sen yhteyteen tulevan liiketilan rakentamista, Jyväskylän kaupungin kanssa tehtyä maankäyttösopimusta ja Ilokiven asioita.  

Lisäksi edustajisto käsittelee JYYn jäseniltä tulevia ehdotuksia eli aloitteita. Vuonna 2023 aloitteiden kautta otettiin käsittelyyn ainakin Opinkiven lattiaremontti ja JYYn näkyvyyden lisääminen kaikilla kampuksilla.  

Opiskelijoiden omistama Soihtu  

Useimmilla opiskelijapaikkakunnilla opiskelija-asumista tarjoaa joko kaupungin omistama liikelaitos (kuten Kuopion opiskelija-asunnot Oy, KUOPAS) tai säätiö (kuten LOAS Lappeenrannassa tai TYS Turussa).  

JYY päätti ratkaista Jyväskylän opiskelija-asuntotarpeen itse ja aloitti opiskelija-asuntojen rakennuttamisen Kortepohjan ylioppilaskylästä vuonna 1968. Nykyään JYY omistaa Soihtu Asumisen kautta yli 2 000 vuokra-asuntoa ja useita liiketiloja. Ilokivi Venue on myös osa Soihtua. Soihtu-liiketoiminta työllistää yli 20 henkilöä.  

”Useilla ylioppilaskunnilla tilanne on aivan erilainen. Kuullessaan JYYn omistuksista monet yllättyvät,” Akseli kertoo. Yllätys ei rajoitu vain ulkopaikkakuntalaisiin. Moni Jyväskylän yliopiston opiskelijakin saattaa hämmästyä oman ylioppilaskuntansa erityisyyttä.  

”Voi käydä, että opiskelija hakee JYYn hallitukseen, ja huomaa valituksi tultuaan, että kyseessä on samalla kaupungin mittakaavassa keskisuuren kiinteistöalan yhtiön hallitus.”  

JYYn kiinteistökannasta suurin osa on ARAn tukemaa opiskelija-asumista, jota koskee oma lainsäädäntönsä. JYYn jäsenmaksuilla ei rahoiteta liiketoimintaa, vaikka sellaistakin myyttiä on kuultu, vaan vakaa kiinteistöomistus toimii jäsenpalveluiden tukijalkana. Hilma muistuttaa, että JYYn kiinteistövarallisuus on syntynyt vuosikymmenien kuluessa, eikä sellaista olisi enää mahdollisuus saada, jos työ haluttaisiin aloittaa vasta nyt.  

”Taloudellisesti kestävä liiketoiminta on jokaisen JYYn jäsenen etu.”  

Pitkällä aikavälillä JYYn tavoite on, että kiinteistöliiketoiminta voi rahoittaa JYYn yleishyödyllistä toimintaa ja sitä kautta vähentää jäsenmaksuun kohdistuvia nostopaineita. 

JYY kannustaa oppimaan 

Hilma kertoo oppineensa JYYn luottamustoimissa paljon, ja ilo uudesta osaamisesta kuuluu vastauksessa. ”Tuntuu, että oppimismahdollisuudet ovat tässä positiossa rajattomat, ja tulen oppimaan kuluvan vuoden aikana vielä paljon lisää.”  

Hilma listaa joukon arvokkaita työelämätaitoja: argumentointi ja vaikuttava puhetapa, tiiminvetäminen, päätöksenteko, esiintyminen. Viestintä- ja organisointitaidot kehittyvät eri työryhmissä. Eritaustaisten opiskelijoiden kanssa toimiminen laajentaa näkemyksiä. Työnantajana, vuokranantajana, kiinteistönomistajana ja tapahtumanjärjestäjänä toimivaa monialaorganisaatiota koskee iso joukko lakeja. 

”Jos kiinnostaa yhtään mikään vaikuttaminen missään asiassa, niin JYYssä pääsee tekemään sitä”, Hilma tiivistää.  

JYYn piiristä on noussut kansallisen tason vaikuttajia esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYLiin ja eduskuntaan.  

”Kansanedustajaan kohdistuu suuret odotukset asiakokonaisuuksien hallinnasta. Pitää ymmärtää poliittisen päätöksenteon prosessi. Täällä sitä voi opetella. Prosessi ei kamalasti eroa kansanedustajan työstä,” Akseli toteaa JYYstä.  

Liiketoimintaomistusten myötä JYYllä on useita muita ylioppilaskuntia monimutkaisempi hallintorakenne ja laajemmat talouden prosessit. Niiden ymmärtäminen lisää opiskelijaomistajan edustajan osaamista. JYYn ja Soihdun talousasioiden kokouskäsittelyt luovat hyvän pohjan kansalaisen perustaidoille. Kun taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen kaltaiset peruskäsitteet ovat hallinnassa, saa hienosti selvää vaikkapa taloyhtiön yhtiökokousasiakirjoista.  

Vastuu tulevaisuuden toimijoista 

Hilma Hintikan mielessä on opiskelijan kannalta tärkeiden palveluiden turvaaminen. ”JYYn on tärkeää pitää tarkoin silmällä sitä, mihin suuntaan yleinen opiskelija-asumisen tilanne Jyväskylässä on kehittymässä ja esimerkiksi selvittää yliopiston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien myötä syntyviä asuntotarpeita.” 

Akseli Immonen näkee vahvasti nykyisten toimijoiden vastuun.  

”JYYn on hyvä kiinnittää huomiota sijoitustensa kehittymiseen, jotta tulevaisuuden toimijat voivat kiittää meitä kaukokatseisuudesta.” 

”Ylioppilaskuntatoiminta on niin uniikkia settiä.” 

Akseli Immonen, JYYn hallituksen puheenjohtaja 2024

JYYn vuoden 2024 hallituksen puheenjohtaja Akseli Immonen ja edustajiston puheenjohtaja Hilma Hintikka

Ajankohtaista

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

Symppis koti Kortepohjassa

, , , / 10.5.2024

  Teksti: Anni Pajari | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Valtteri Hiltunen päätyi Jyväskylään osin sattuman kautta. Arvosanat takasivat hakukeväänä suoraan opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta, ja tervetulokirjeen mukana...

Asukasinfon artikkelikuva

Toukokuun asukasinfo

, / 6.5.2024

Soihtu Asumisen asukkaille lähetetään kuukausittain uutiskirje Soihdun asuinkohteiden ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista. Uutiskirje lähetetään järjestelmästämme löytyvään, asukkaan meille ilmoittamaan...

Asukaslehti Kylä artikkelikuva

JYYn kasvoina ja järjestöjen tukena 

, , / 3.5.2024

Teksti: Mari Lähteenmäki | Kuvat: Tiina Salminen, Tiitu Design  Ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen tekee asiantuntijatyötä JYYn piirissä toimivien järjestöjen parissa. Petrolla on yli 14 vuoden...