Arvonta Soihdun asiakaskyselyyn 11.3.-24.3.2024 välillä vastanneiden kesken. 

1. JÄRJESTÄJÄ

Soihtu Asuminen
Y-TUNNUS: 0174717-3
Vehkakuja 2 B, 40700 Jyväskylä

Arvonnan järjestää Soihtu Asuminen (jäljempänä ”Järjestäjä”).  

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voivat osallistua Soihdun asukkaat. Arvontaan eivät kuitenkaan saa osallistua järjestävän tahon työntekijät tai niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa tai heidän perheenjäsenensä.

3. OSALLISTUMISAIKA

Arvontaan voi osallistua 11.3.-24.3.2024 välisenä aikana. Kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneita osallistumisia ei huomioida. Voittajat arvotaan 29.3.2024 mennessä.

4. OSALLISTUMINEN

Soihdun asiakaskyselyn arvontaan (jäljempänä ”arvonta”) voivat osallistua ne henkilöt, jotka ovat saaneet kyselylinkin ja vastanneet kyselylomakkeen kysymyksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä vaadi tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistumalla arvontaan osallistuja vahvistaa täyttävänsä näiden sääntöjen asettamat ehdot. Palkinto arvotaan sääntöjen mukaisesti tulleiden osallistumisten kesken.

5. VOITTAJIEN ARVONTA JA PALKINTO 

Arvonnan palkintona on Kodin tuotepaketti. Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale ja palkinnon arvo on 50 euroa.

Voittaja arvotaan 29.3.2024 mennessä kaikkien yhteystietonsa arvontaan osallistumiseksi antaneiden kesken.

6. PALKINNON LUNASTAMINEN 

Voittaja valitaan satunnaisarvonnalla kaikkien sääntöjen mukaan osallistuneiden kesken 29.3.2024 mennessä. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa voitosta, on Järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuksi tavaraksi.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Soihdun yhteisestä tietosuojaselosteesta.

8. OIKEUDET JA JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

9. SÄÄNTÖJEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN, MUUT EHDOT

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä ilmoittaa tällä sivulla, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.