JYYn edustajiston linjaus 1.12.2020: Peruskorjattavien kohteiden yhteydessä palvelumaksua ei enää peritä, tornitalojen palvelumaksut palautetaan

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 1.12.2020, että Kortepohjan ylioppilaskylän A – D -talojen peruskorjausten yhteydessä (vuosina 2017 – 2020) kerätyt palvelumaksut (ent. siirtomaksut) palautetaan niitä takaisin hakeville vuoden 2021 aikana.

Edustajisto päätti samalla, että jatkossa, mikäli asunnonvaihdon syy on terveydellinen, peruskorjaus, asunnon remontti tai jokin muu vuokranantajasta johtuva syy, ei palvelumaksua peritä.

JYY alkaa palauttaa maksettuja palvelumaksuja helmikuussa 2021. Asunnonvaihdon katsotaan johtuvan peruskorjauksesta sen jälkeen, kun JYY on irtisanonut talon asukkaiden vuokrasopimukset. Palvelumaksuja voi hakea takaisin 1.2. – 30.11.2021 välisenä aikana.

Palvelumaksukäytäntö on koskenut kaikkia saman asuntotyypin sisällä tapahtuvia muuttoja

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Kortepohjan ylioppilaskylän käytäntönä on kautta tunnetun historian ollut, että asukas voi vaihtaa asunnon maksuttomasti, mikäli asuntotyyppi vaihtuu esimerkiksi soluasunnosta yksiöön, tai asunnon vaihdon perusteena on perhekoon kasvu tai terveydelliset syyt. Muussa tapauksessa JYY perii 55 euron suuruisen palvelumaksun. Palvelumaksu (ent. siirtomaksu) on vuoteen 2020 asti koskenut myös peruskorjausten tieltä muuttavia asukkaita.

Mistä palvelumaksussa on oikein kysymys?

JYY on pyrkinyt järjestämään peruskorjaukseen menevästä kohteesta pois muuttavalle uuden asunnon ylioppilaskylästä tai Vehkakujalta. Vuokranantajalla ei ole tähän varsinaisesti velvollisuutta, mutta JYY on halunnut palvella asukkaitaan mahdollisimman kattavalla palvelukokonaisuudella. JYYn asuntojen vuokrausta ja siihen liittyvää palvelukokonaisuutta operoi Soihtu.

Palvelumaksun tarkoituksena on ollut kattaa asuntovaihdoista aiheutuneita JYYn henkilöstö- ja hallintokuluja. Tämä on näkynyt esimerkiksi vähäisemmällä tarpeella korottaa vuokria vuosittaisissa talousarvioissa. JYYn hallitus tarkasteli peruskorjausten yhteydessä perittäviä palvelumaksuja jo v. 2017, mutta tuolloin palvelumaksukäytäntöä pidettiin perusteltuna.  JYYn edustajiston kokouksessaan 1.12.2020 tekemä linjaus muuttaa kuitenkin käytäntöä. Jatkossa myös peruskorjausten yhteydessä asuntoa vaihtavat asukkaat vapautetaan palvelumaksusta, mikäli asunnonvaihto tapahtuu sen jälkeen, kun JYY in irtisanonut peruskorjattavan talon asukkaiden vuokrasopimukset.  

Ajankohtaista

Viljelylaatikot varattavissa jälleen 15.3. alkaen

, , , , / 3.3.2021

Vuosittain Kortepohjan ylioppilaskylässä asukkaiden on ollut mahdollisuus varata viljelylaatikoita sekä -palstoja maksutta omaan käyttöön. Viime vuosina kysyntä on kasvanut ja tästä syystä viljelylaatikoita tullaan lisäämään tänä...

Soihdun yhteiset ja varattavat tilat kiinni maaliskuun – opiskelutiloihin ja salille rajoitettuja varausmahdollisuuksia

, / 26.2.2021

Suomen hallituksen viimeisimpien linjausten myötä myös JYYn hallitus ja Soihtu ovat päättäneet, että suurin osa Rentukan yhteisistä tiloista tulee pysymään suljettuna vähintään 31.3.2021 saakka. Soihdun asukkaiden hyvinvointia tukemaan avaamme osittaiseen, varattavaan käyttöön Rentukan kuntosalin, MAVE-tilan sekä opiskelutilat Rentukassa ja B-talossa 1.3.2021 alkaen.

JYYn uusi talousjohtaja esittäytyy – ”Täällä tehdään hyvää työtä”

, , / 12.2.2021

Olen nyt ollut soihtulaisena noin kuukauden verran ja ilokseni voin sanoa, että onneksi päätin hakea tätä paikkaa. On ollut ilo tutustua sekä JYY:hyn että Soihtuun ja huomata kuinka hyvää työtä täällä tehdään opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden eteen.